Sesja X

Uchwała X.58.2015

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2015r. Nr III/10/14 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2016-01-07 11:06:27.
Uchwała X.59.2015

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Gniewoszów na 2016r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2016-01-07 11:08:08.
Uchwała X.60.2015

w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Gniewoszów na 2016r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2016-01-07 11:09:35.
Uchwała X.61.2015

w sprawie określania wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Gniewoszów.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2016-01-07 11:11:07.
Uchwała X.62.2015

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Gniewoszów.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2016-01-07 11:12:27.
Uchwała X.63.2015

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Gniewoszów.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2016-01-07 11:13:40.
Uchwała X.64.2015

w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązujących w gminie Gniewoszów.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2016-01-07 11:19:44.
Uchwała X.65.2015

w sprawie określania dziennej stawki opłaty targowej.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2016-01-07 11:22:14.
Uchwała X.66.2015

w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2016-01-07 11:23:31.
Uchwała X.67.2015

w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok"

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2016-01-07 11:26:16.
Uchwała X.68.2015

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kozienickiego.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2016-01-07 11:39:24.

Zobacz:
 Sesja IV .  Sesja V .   Sesja VI .   Sesja VII .  Sesja VIII .  Sesja IX .  Sesja X .  Sesja XI . 
Data wprowadzenia: 2016-01-07 11:39:24
Autor: Piotr Dela
ObowižEzuje od: 2015-11-24
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak