Sesja VIII

Uchwała VIII.45.2015

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2015r. Nr III/10/2014 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2015-10-20 10:46:05.
Uchwała VIII.46.2015

w sprawie zmian do uchwały Nr III/11/14 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2015-20120.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2015-10-20 10:48:13.
Uchwała VIII.47.2015

w sprawie uchylenia uchwały nr V/27/2015 z dnia 9 marca 2015 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki inwestycyjnej na relizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m. Borek, Regów Stary, Oleksów, gm. Gniewoszów Zlewnia stacji SP2 Etap III" w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2015-10-20 10:51:38.
Uchwała VIII.48.2015

w sprawie sposobu prowadzenia obsługi finansowo-księgowej jednostek oświatowych Gminę Gniewoszów.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2015-10-20 10:53:00.
Uchwała VIII.49.2015

w sprawie zmian uchwały Nr III/13/14 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2015-10-20 10:55:29.

Zobacz:
 Sesja IV .  Sesja V .   Sesja VI .   Sesja VII .  Sesja VIII .  Sesja IX .  Sesja X .  Sesja XI . 
Data wprowadzenia: 2015-10-20 10:55:29
Autor: Piotr Dela
ObowižEzuje od: 2015-09-18
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak