Sesja VII

Uchwała VII.36.2015

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2014 rok i sprawozdania finansowego.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2015-07-24 12:36:56.
Uchwała VII.37.2015

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2015-07-24 12:44:46.
Uchwała VII.38.2015

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie za 2014r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2015-07-24 12:46:34.
Uchwała VII.39.2015

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdnia finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów za 2014r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2015-07-24 13:05:25.
Uchwała VII.40.2015

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2015r. Nr III/10/14 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie uchwalenia budżętu gminy na 2015.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2015-07-24 13:07:41.
Uchwała VII.41.2015

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr III/11/14 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2015-2020

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2015-07-24 13:09:43.
Uchwała VII.42.2015

w sprawie powołania Komisji Statutowej

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2015-07-24 13:11:38.
Uchwała VII.43.2015

w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu za lokale użytkowe i garaże.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2015-07-24 13:13:45.
Uchwała VII.44.2015

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej dla przejęcia mienia komunalnego w gminie Gniewoszów.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2015-07-24 13:15:33.

Zobacz:
 Sesja IV .  Sesja V .   Sesja VI .   Sesja VII .  Sesja VIII .  Sesja IX .  Sesja X .  Sesja XI . 
Data wprowadzenia: 2015-07-24 13:15:33
Autor: Piotr Dela
ObowižEzuje od: 2015-06-29
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak