2015

Zarządzenie Nr 1/2015

w sprawie przedłożenia przez kierownika GOPS kalkulacji kosztów jednej roboczogodziny pracy opiekunek GOPS na rok 2015.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Wiesław Pawlonka | Data wprowadzenia: 2015-04-03 10:45:39 | Data modyfikacji: 2015-04-03 10:48:18.
Zarządzenie Nr 2/2015

w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków do opracowania planów finansowych jednostek na 2015r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Wiesław Pawlonka | Data wprowadzenia: 2015-03-20 13:29:20 | Data modyfikacji: 2015-03-20 13:31:01.
Zarządzenie Nr 3/2015

w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rzadowej na 2015r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Wiesław Pawlonka | Data wprowadzenia: 2015-04-03 10:47:02 | Data modyfikacji: 2015-04-03 10:48:34.
Zarządzenie Nr 4/2015

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Wiesław Pawlonka | Data wprowadzenia: 2015-04-03 10:48:06.
Zarządzenie Nr 4a/2015

w sprawie zmiany załącznika nr 2 do regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Gniewoszowie.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Wiesław Pawlonka | Data wprowadzenia: 2015-04-03 10:50:32.
Zarządzenie Nr 5/2015

w sprawie przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej, Radzie Gminy, Dyrektorom szkół prowadzonych przez gminę Gniewoszów oraz Związkowi Zawodowemu zrzeszającego nauczycieli sprawozdania za 2014r. z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Gniewoszów z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Wiesław Pawlonka | Data wprowadzenia: 2015-03-20 13:33:45.
Zarządzenie Nr 6/2015

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Wiesław Pawlonka | Data wprowadzenia: 2015-04-03 10:51:41.
Zarządzenie Nr 7/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Wiesław Pawlonka | Data wprowadzenia: 2015-04-03 10:52:54.
Zarządzenie Nr 8/2015

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gniewoszów za 2014r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Bogdan Przychodzeń | Data wprowadzenia: 2016-01-19 08:26:29.
Zarządzenie Nr 9/2015

w sprawie wprowadzenia zmian do do budżetu gminy na 2015r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Wiesław Andrzej Pawlonka | Data wprowadzenia: 2016-01-19 08:27:56.
Zarządzenie Nr 10/2015

w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Wiesław Andrzej Pawlonka | Data wprowadzenia: 2016-01-19 08:32:34.
Zarządzenie Nr 11/2015

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Wiesław Andrzej Pawlonka | Data wprowadzenia: 2016-01-19 08:34:15.
Zarządzenie Nr 12/2015

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Gniewoszów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Wiesław Pawlonka | Data wprowadzenia: 2015-04-21 14:40:21.
Zarządzenie Nr 13/2015

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Wiesław Andrzej Pawlonka | Data wprowadzenia: 2016-01-19 08:35:45.
Zarządzenie Nr 14/2015

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Wiesław Andrzej Pawlonka | Data wprowadzenia: 2016-01-19 08:38:10.
Zarządzenie Nr 15/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Wiesław Andrzej Pawlonka | Data wprowadzenia: 2016-01-19 08:40:12.
Zarządzenie Nr 16/2015

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Wiesław Andrzej Pawlonka | Data wprowadzenia: 2016-01-19 08:41:49.
Zarządzenie Nr 17/2015

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. rolnictwa, ochrony środowiska, zaopatrzenia wsi w wodę i kanalizacji w Urzędzie Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Wiesław Andrzej Pawlonka | Data wprowadzenia: 2016-01-19 08:45:34.
Zarządzenie Nr 32/2015

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do spraw referendum.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Wiesław Pawlonka | Data wprowadzenia: 2015-08-17 11:33:58 | Data modyfikacji: 2015-09-05 09:54:08.
Zarządzenie Nr 19/2015

w sprawie wprowadzania zmian do budżetu gminy na 2015r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Bogdan Przychodzeń | Data wprowadzenia: 2016-01-19 08:55:12.
Zarządzenie Nr 20/2015

w sprawie wprowadzania zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Wiesław Andrzej Pawlonka | Data wprowadzenia: 2016-01-19 08:56:56.
Zarządzenie Nr 21/2015

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Wiesław Andrzej Pawlonka | Data wprowadzenia: 2016-01-19 08:58:18.
Zarządzenie Nr 22/2015

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Wiesław Andrzej Pawlonka | Data wprowadzenia: 2016-01-19 09:05:42.
Zarządzenie Nr 23/2015

w sprawie wrowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Wiesław Andrzej Pawlonka | Data wprowadzenia: 2016-01-19 09:06:59.
Zarządzenie Nr 24/2015

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Wiesław Andrzej Pawlonka | Data wprowadzenia: 2016-01-19 09:08:20.
Zarządzenie Nr 25/2015

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Wiesław Andrzej Pawlonka | Data wprowadzenia: 2016-01-19 09:10:10.
Zarządzenie Nr 26/2015

w sprawie zmiany Zarządzenia nr. 21/2009 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy Urzędu Gminy w Gniewoszowie.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Wiesław Andrzej Pawlonka | Data wprowadzenia: 2016-01-19 09:12:44.
Zarządzenie Nr 27/2015

w sprawie zasad przydziału pracownikom Urzędu Gminy w Gniewoszowie środków ochrony indywidulanej, odzieży i obuwia roboczego, zasad gospodarowania tymi środkami oraz ekwiawalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Wiesław Andrzej Pawlonka | Data wprowadzenia: 2016-01-19 09:18:58.
Zarządzenie Nr 28/2015

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Wiesław Andrzej Pawlonka | Data wprowadzenia: 2016-01-19 09:20:28.
Zarządzenie Nr 29/2015

w sprawie zmian zarządzenia Nr 12A/2015 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 13 kwietnia 2015r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Gniewoszowie.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Wiesław Andrzej Pawlonka | Data wprowadzenia: 2016-01-19 09:22:38.
Zarządzenie Nr 30/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Wiesław Andrzej Pawlonka | Data wprowadzenia: 2016-01-19 10:02:21.
Zarządzenie Nr 31/2015

w sprawie zmian rozkładu czasu pracy pracowników Urzędu Gminy w Gniewoszowie w miesiącu sierpniu 2015r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Wiesław Andrzej Pawlonka | Data wprowadzenia: 2016-01-19 10:13:51 | Data modyfikacji: 2016-01-19 10:14:10.
Zarządzenie Nr 32/2015

w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Wiesław Andrzej Pawlonka | Data wprowadzenia: 2016-01-19 10:21:20.
Zarządzenie Nr 33/2015

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Wiesław Andrzej Pawlonka | Data wprowadzenia: 2016-01-19 10:29:39.
Zarządzenie Nr 34/2015

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gniewoszów za 2015r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Wiesław Andrzej Pawlonka | Data wprowadzenia: 2016-01-19 10:33:38.
Zarządzenie Nr 35/2015

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Wiesław Andrzej Pawlonka | Data wprowadzenia: 2016-01-19 10:42:56.
Zarządzenie Nr 37/2015

w sprawie wprowadzenia zmian do budżętu gminy na 2015r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Wiesław Andrzej Pawlonka | Data wprowadzenia: 2016-01-19 10:45:50 | Data modyfikacji: 2016-01-19 10:46:32.
Zarządzenie Nr 36/2015

w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Wiesław Andrzej Pawlonka | Data wprowadzenia: 2016-01-19 10:44:39 | Data modyfikacji: 2016-01-19 10:46:13.
Zarządznie Nr 38/2015

w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Nr. 43/2013 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu gminy Gniewoszów i planu kont jednostki budżetowej.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Wiesław Pawlonka | Data wprowadzenia: 2019-03-11 11:06:52.
Zarządzenie Nr 38A/2015

w sprawie zasadu obiegu korespondencji przy wykorzystaniu systemu Elektronicznego Zarzadzania Dokumentacją (EZD) w Urzędzie Gminy w Gniewoszowie.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Wiesław Andrzej Pawlonka | Data wprowadzenia: 2016-01-19 10:49:01.
Zarządzenie Nr 39/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Wiesław Andrzej Pawlonka | Data wprowadzenia: 2016-01-19 10:50:33.
Zarządzenie Nr 40/2015

w sprawie wprowadzania zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Wiesław Andrzej Pawlonka | Data wprowadzenia: 2016-01-19 10:52:24.
Zarządzenie Nr 40A/2015

w sprawie powołania zespołu do spraw aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gniewoszów na lata 2016-2022

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Bogdan Przychodzeń | Data wprowadzenia: 2016-01-19 11:16:36.
Zarządzenie Nr 42/2015

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Wiesław Andrzej Pawlonka | Data wprowadzenia: 2016-01-19 11:21:43.
Zarządzenie Nr 41/2015

w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu "Program współpracy samorzadu Gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na 2016r."

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Wiesław Andrzej Pawlonka | Data wprowadzenia: 2016-01-19 11:19:48.
Zarządzenie Nr 43/2015

w sprawie zmiany zarządzenia 12A/2015 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 13 kwietnia 2015r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urządu Gminy w Gniewoszowie.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Wiesław Andrzej Pawlonka | Data wprowadzenia: 2016-01-19 11:25:18.
Zarządzenie Nr 44/2015

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 09/2009 Wójta Gminy Gniewoszów z dnia 14 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Gniewoszowie.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Wiesław Andrzej Pawlonka | Data wprowadzenia: 2016-01-19 11:29:29.
Zarządzenie Nr 45/2015

w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do szkoły, ośrodka oraz do internetu szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Wiesław Andrzej Pawlonka | Data wprowadzenia: 2016-01-19 11:32:35.
Zarządzenie Nr 46/2015

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gmina na 2015r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Wiesław Andrzej Pawlonka | Data wprowadzenia: 2016-01-19 11:33:57 | Data modyfikacji: 2016-01-19 11:34:19.
Zarządzenie Nr 47/2015

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Wiesław Pawlonka | Data wprowadzenia: 2015-10-05 19:53:14.
Zarządzenie Nr 48/2015

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Wiesław Andrzej Pawlonka | Data wprowadzenia: 2016-01-19 11:35:26.
Zarządzenie Nr 49/2015

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Wiesław Andrzej Pawlonka | Data wprowadzenia: 2016-01-19 11:36:27.
Zarządzenie Nr 50/2015

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Gniewoszów informacji o stanie relizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2014/2015 wraz z wynikami sprawdzianu egzaminu gimnazjalnego.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Wiesław Andrzej Pawlonka | Data wprowadzenia: 2016-01-19 11:38:43.
Zarządzenie Nr 51/2015

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Wiesław Andrzej Pawlonka | Data wprowadzenia: 2016-01-19 11:39:54.
Zarządzenie Nr 52/2015

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Wiesław Andrzej Pawlonka | Data wprowadzenia: 2016-01-19 11:40:56.
Zarządzenie Nr 53/2015

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Gniewoszowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - Zespół w Radomiu projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2016-2020 oraz projektu budżetu gminy na 2016r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Wiesław Andrzej Pawlonka | Data wprowadzenia: 2016-01-19 11:43:07.
Zarządzenie Nr 54/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Bogdan Przychodzeń | Data wprowadzenia: 2016-01-19 11:44:17.
Zarządzenie Nr 55/2015

w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o kwotach dochodów i wydatków do opracowania projektów planów finansowych jednostek na 2015r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Bogdan Przychodzeń | Data wprowadzenia: 2016-01-19 11:45:58.
Zarządzenie Nr 57/2015

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Bogdan Przychodzeń | Data wprowadzenia: 2016-01-19 11:47:15.
Zarządzenie Nr 58/2015

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Bogdan Przychodzeń | Data wprowadzenia: 2016-01-19 11:48:39.
Zarządzenie Nr 59/2015

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi sekretariatu w Urzędzie Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Bogdan Przychodzeń | Data wprowadzenia: 2016-02-25 09:48:09.
Zarządzenie Nr 59A/2015

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Bogdan Przychodzeń | Data wprowadzenia: 2016-02-25 09:49:24.
Zarządzenie Nr 60/2015

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Bogdan Przychodzeń | Data wprowadzenia: 2016-02-25 09:57:42.
Zarządzenie Nr 61/2015

w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2015r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Bogdan Przychodzeń | Data wprowadzenia: 2016-02-25 10:00:31.
Zarządzenie Nr 63/2015

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Bogdan Przychodzeń | Data wprowadzenia: 2016-02-25 10:02:55.
Zarządzenie Nr 64/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015r.

 zaz_64_2015.pdf

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Bogdan Przychodzeń | Data wprowadzenia: 2016-02-25 10:05:08.
Data wprowadzenia: 2016-02-25 10:05:08
Autor: Bogdan Przychodzeń
ObowižEzuje od: 2015-12-31
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak