Sesja V

Uchwała V.25.2015

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwału budżetowej na 2015r. Nr III/10/14 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2015-03-20 11:50:31.
Uchwała V.26.2015

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały NR III/11/14 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2015-2020.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2015-03-20 11:53:06.
Uchwała V.27.2015

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki inwestycyjnej na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m. Borek, Regów Stary, Oleksów, gm Gniewoszów. Zlewnia stacji SP 2. Etap III" w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2015-03-20 11:57:04.
Uchwała V.28.2015

w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2015-03-20 11:58:22.
Uchwała V.29.2015

w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Gniewoszów na przekazanie nieodpłatne nieruchomości gruntowej na rzecz Województwa Mazowieckiego.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2015-03-20 12:00:31.
Uchwała V.30.2015

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt"

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2015-03-20 12:04:42.
Uchwała V.31.2015

w sprawie uchylenia uchwały Nr. IV/15/15 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 5 lutego 2015r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2015-03-20 12:06:31.

Zobacz:
 Sesja IV .  Sesja V .   Sesja VI .   Sesja VII .  Sesja VIII .  Sesja IX .  Sesja X .  Sesja XI . 
Data wprowadzenia: 2015-03-20 12:06:31
Autor: Piotr Dela
ObowižEzuje od: 2015-03-09
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak