Sesja IV

Uchwała IV.15.2015

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2015-03-19 10:42:41.
Uchwała IV.16.2015

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kozienickiego.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2015-03-19 10:44:06.
Uchwała IV.17.2015

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2015r. Nr III/10/14 rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2015-03-19 10:45:44.
Uchwała IV.18.2015

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2018.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2015-03-19 10:47:29.
Uchwała IV.19.2015

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w celu wspólnej realizacji zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2015-03-19 10:48:58.
Uchwała IV.20.2015

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2015-03-19 10:50:26.
Uchwała IV.21.2015

w sprawie ustalenia terminów zwołania zebrań wiejskich mieszkańców gminy Gniewoszów na których mają być dokonane wybory sołtysów i rad sołeckich.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2015-03-19 10:52:38.
Uchwała IV.22.2015

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela w Zgromadzeniu Związku Gmin Ziemi Kozienickiej.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2015-03-19 10:54:12.
Uchwała IV.23.2015

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2015r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2015-03-19 10:55:16.
Uchwała IV.24.2015

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Gniewoszowie na 2015r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2015-03-19 10:56:29.

Zobacz:
 Sesja IV .  Sesja V .   Sesja VI .   Sesja VII .  Sesja VIII .  Sesja IX .  Sesja X .  Sesja XI . 
Data wprowadzenia: 2015-03-19 10:56:29
Autor: Piotr Dela
ObowižEzuje od: 2015-02-05
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak