Sesja III

Uchwała III.8.2014

W sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2014 Nr XXVI/181/13 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 20 grudnia 2013 w sprawie uchwalenia budżetu na 2014.

 Uchwała III.8.2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2015-01-09 11:33:38 | Data modyfikacji: 2015-01-09 11:34:14.
Uchwała III.10.2014

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.

 Uchwała III.10.2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2015-01-23 10:34:20.
Uchwała III.11.2014

W sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2015-2020.

 Uchwała III.11.2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2015-01-09 11:37:14.
Uchwała III.12.2014

W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015r.

 Uchwała III.12.2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2015-01-09 11:38:38.
Uchwała III.13.2014

W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2015r.

 Uchwała III.13.2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2015-01-09 11:39:59.
Uchwała III.14.2014

W sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Gniewoszów na kupno nieruchomosci gruntowej.

 Uchwała III.14.2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2015-01-09 11:42:37.

Zobacz:
 Sesja XXVIII .  Sesja XXIX .  Sesja XXX .  Sesja XXXI .  Sesja XXXII .  Sesja XXXIII .  Sesja XXXIV .  Sesja I .  Sesja II .  Sesja III . 
Data wprowadzenia: 2015-01-09 11:42:37
Autor: Piotr Dela
ObowižEzuje od: 2014-12-29
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak