Sesja II

Uchwała II.3.2014

W sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Pana Wiesława Andrzeja Pawlonki.

 Uchwała II.3.2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2015-01-09 11:22:00 | Data modyfikacji: 2015-01-09 11:22:15.
Uchwała II.4.2014

W sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2014r. Nr XXVI/181/13 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 20 grudnia 2013 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014.

 Uchwała II.4.2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2015-01-09 11:24:37.
Uchwała II.5.2014

W sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy.

 Uchwała II.5.2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2015-01-09 11:25:46.
Uchwała II.6.2014

W sprawie diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy Gniewoszów.

 Uchwała II.6.2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2015-01-09 11:27:30.
Uchwała II.7.2014

W sprawie ustalenia diet dla sołtysów za udział w pracach Rady Gminy.

 Uchwała II.7.2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2015-01-09 11:28:34.

Zobacz:
 Sesja XXVIII .  Sesja XXIX .  Sesja XXX .  Sesja XXXI .  Sesja XXXII .  Sesja XXXIII .  Sesja XXXIV .  Sesja I .  Sesja II .  Sesja III . 
Data wprowadzenia: 2015-01-09 11:28:34
Autor: Piotr Dela
ObowižEzuje od: 2014-12-09
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak