Sesja XXXIV

Uchwała XXXIV 235 14

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2014 Nr XXVI/181/13 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 20 grudnia 2013 w sprawie uchwalenia budżętu gminy na 2014.

 Uchwała XXXIV 235 14

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2015-01-08 09:36:56.
Uchwała XXXIV 236 14

W sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/234/14 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 13 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXVI/182/13 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 20 grudnia 2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2014-2025 wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXVI/182/13 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 20 grudnia 2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2014-2025

 Uchwała XXXIV 236 14

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2015-01-08 09:41:17.
Uchwała XXXIV 237 14

W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Gniewoszów na 2015r.

 Uchwała XXXIV 237 14

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2015-01-08 09:43:11.
Uchwała XXXIV 238 14

W sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku lesnego na obszarze gminy Gniewoszów na 2015r.

 Uchwała XXXIV 238 14

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2015-01-08 09:48:23.
Uchwała XXXIV 239 14

W sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pozytku publicnzego i o wolontariacie na 2015 rok.

 Uchwała XXXIV 239 14

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2015-01-08 09:50:38.

Zobacz:
 Sesja XXVIII .  Sesja XXIX .  Sesja XXX .  Sesja XXXI .  Sesja XXXII .  Sesja XXXIII .  Sesja XXXIV .  Sesja I .  Sesja II .  Sesja III . 
Data wprowadzenia: 2015-01-08 09:50:38
Autor: Maria Halina Banaś
ObowižEzuje od: 2014-11-07
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak