Sesja XXXII

Uchwała XXXII 228 14

W sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2014 Nr XXVI/181/13 Rady Gminy W Gniewoszowie z dnia 20 grudnia 2013 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014.

 Uchwała XXXII 228 14

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2015-01-08 09:17:36.
Uchwała XXXII 229 14

W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowosci Wysokie Koło na lata 2014-2022.

 Uchwała XXXII 229 14

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2015-01-08 09:19:30.
Uchwała XXXII 230 14

W sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy na sprzedaż nieruchomosci w drodze przetargu.

 Uchwała XXXII 230 14

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2015-01-08 09:21:21.
Uchwała XXXII 231 14

W sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniewoszowie.

 Uchwała XXXII 231 14

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2015-01-08 09:22:58.
Uchwała XXXII 232 14

W sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXVI/182/13 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 20 grudnia 2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2014-2015.

 Uchwała XXXII 232 14

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2015-01-08 09:25:08.

Zobacz:
 Sesja XXVIII .  Sesja XXIX .  Sesja XXX .  Sesja XXXI .  Sesja XXXII .  Sesja XXXIII .  Sesja XXXIV .  Sesja I .  Sesja II .  Sesja III . 
Data wprowadzenia: 2015-01-08 09:25:08
Autor: Maria Halina Banaś
ObowižEzuje od: 2014-07-31
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak