Sesja XXXI

Uchwała XXXI.220.14

w sprawie przystapienia Gminy Gniewoszów do Porozumienia Partnerskiego z Województwem Mazowieckiem Liderem Projektu systemowego pn. "Wyrownywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetenecje kluczowe  - "Moja przyszłość"

 Uchwała XXXI.220.14

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2015-01-08 08:56:28 | Data modyfikacji: 2015-01-08 08:56:57.
Uchwała XXXI.221.14

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2014r. Nr XXVI/181/13 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 20 grudnia 2013 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014.

 Uchwała XXXI.221.14

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2015-01-08 08:59:02.
Uchwała XXXI.222.14

W sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXVI/182/13 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 20 grudnia 2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2014-2015.

 Uchwała XXXI.222.14

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2015-01-08 09:05:43.
Uchwała XXXI 223 14

W sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, którego organem prowadzącym jest Gmina Gniewoszów

 Uchwała XXXI 223 14

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2015-01-08 09:07:31.
Uchwała XXXI 224 14

W sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej prowadzonych przez Gminę Gniewoszów placówek oświatowych.

 Uchwała XXXI 224 14

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2015-01-08 09:08:41.
Uchwała XXXI 225 14

W sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy na sprzedaż nieruchomości gruntowych w drodze przetargu.

 Uchwała XXXI 225 14

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2015-01-08 09:09:47.
Uchwała XXXI 226 14

W sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXIX/205/14 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 10 marca 2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżętu Unii Europejskiej.

 Uchwała XXXI 226 14

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2015-01-08 09:11:42.
Uchwała XXXI 227 14

W sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXIX/204/14 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 10 marca 2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środkówc pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

 Uchwała XXXI 227 14

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2015-01-08 09:15:20.

Zobacz:
 Sesja XXVIII .  Sesja XXIX .  Sesja XXX .  Sesja XXXI .  Sesja XXXII .  Sesja XXXIII .  Sesja XXXIV .  Sesja I .  Sesja II .  Sesja III . 
Data wprowadzenia: 2015-01-08 09:15:20
Autor: Maria Halina Banaś
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak