Wójt i Kierownicy Jednostek Podległych

Wiesław Pawlonka - Wójt Gminy Gniewoszów

oświadczenie za 2014 r.

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Wiesław Andrzej Pawlonka | Data wprowadzenia: 2015-05-28 11:15:50.
Wiesław Pawlonka - Wójt Gminy Gniewoszów

Uzupełnienie do rocznego oświadczenia majątkowego za 2014r.

 Uzupełnienie do oświadczenia.pdf

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Wiesław Andrzej Pawlonka | Data wprowadzenia: 2015-10-27 12:30:50.
Wiesław Pawlonka - Wójt Gminy Gniewoszów.
Rozpoczęcie kadencji.
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Wiesław Pawlonka | Data wprowadzenia: 2015-02-06 11:47:12 | Data modyfikacji: 2015-05-28 11:18:10.
 Stefan Marek Banaś - Wójt Gminy. Oświadczenie złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-12-02 08:59:25.
Monika Gogacz - Z-ca kierownika USC - początek
kadencji
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Monika Gogacz | Data wprowadzenia: 2015-12-10 12:16:26.
Monika Gogacz - Z-ca kierownika USC
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Monika Gogacz | Data wprowadzenia: 2015-12-10 12:01:45.
Henryka Siczek - Kierownik USC - Koniec kadencji
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Henryka Siczek | Data wprowadzenia: 2015-12-10 12:22:25.
Izabela Kierasińska - Sekratarz Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Izabela Kierasińska | Data wprowadzenia: 2015-12-10 12:03:42.
Joanna Kowalczyk - Dyrektor PSP Wysokie Koło
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Joanna Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-10 12:05:02.
Elżbieta Łyszcz - Dyrektor PG Gniewoszów
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Elżbieta Łyszcz | Data wprowadzenia: 2015-12-10 12:06:01.
Bogdan Przychodzeń - Kierownik GOPS Gniewoszów
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Bogdan Przychodzeń | Data wprowadzenia: 2015-12-10 12:07:07.
Bogdan Przychodzeń - Zastępca Wójta Gminy
Gniewoszów
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Bogdan Przychodzeń | Data wprowadzenia: 2015-12-10 12:08:07.
Jolanta Wiraszka - Szarek - Kierownik SPZOZ
Gniewoszów
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Jolanta Wiraszka - Szarek | Data wprowadzenia: 2015-12-10 12:09:30.
Maria Woźniak - Skarbnik Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Woźniak | Data wprowadzenia: 2015-12-10 12:12:13.
Paula Stępień - Zatorska - Kierownik Biblioteki
Publicznej w Gniewoszowie
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Paula Stępień - Zatorska | Data wprowadzenia: 2015-12-10 12:13:30.
Teresa Filiks - Dyrektor ZSP w Gniewoszowie
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Teresa Filiks | Data wprowadzenia: 2015-12-31 10:31:38 | Data modyfikacji: 2015-12-31 10:33:14.

Zobacz:
 Radni .  Wójt i Kierownicy Jednostek Podległych . 
Data wprowadzenia: 2015-12-31 10:31:38
Data modyfikacji: 2015-12-31 10:33:14
Autor: Teresa Filiks
ObowižEzuje od: 2015-04-26
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak