Radni

Piotr Dela - Przewodniczący Rady Gminy

oświadczenie za 2014 rok.

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2015-05-28 11:12:50.
Stanisław Gawron

oświadczenie za 2014 rok.

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stanisław Gawron | Data wprowadzenia: 2015-07-27 08:56:50.
Andrzej Gugała

oświadczenie za 2014 rok.

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Andrzej Gugała | Data wprowadzenia: 2015-07-27 08:58:15.
Dariusz Janiszewski

oświadczenie za 2014 rok.

 Janiszewski2015.pdf

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Dariusz Janiszewski | Data wprowadzenia: 2015-07-27 08:59:16.
Krzysztof Kępka

oświadczenie za 2014 rok.

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Krzysztof Kępka | Data wprowadzenia: 2015-07-27 09:00:31.
Krzysztof Kołdej

oświadczenie za 2014 rok.

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Krzysztof Kołdej | Data wprowadzenia: 2015-07-27 09:01:37.
Zbigniew Koziara

oświadczenie za 2014 rok.

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Zbigniew Koziara | Data wprowadzenia: 2015-07-27 09:05:21.
Andrzej Seredyn

oświadczenie za 2014 rok.

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Andrzej Seredyn | Data wprowadzenia: 2015-07-27 09:11:15.
Teresa Seredyn

oświadczenie za 2014 rok.

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Teresa Seredyn | Data wprowadzenia: 2015-07-27 09:12:21.
Emil Skowronek

oświadczenie za 2014 rok.

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Emil Skowronek | Data wprowadzenia: 2015-07-27 09:13:28.
Czesław Strzelecki

oświadczenie za 2014 rok.

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Czesław Strzelecki | Data wprowadzenia: 2015-07-27 09:14:40.
Mariusz Szczepaniak

oświadczenie za 2014 rok.

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Mariusz Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2015-07-27 09:15:54.
Piotr Telka

oświadczenie za 2014 rok.

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Telka | Data wprowadzenia: 2015-07-27 09:16:54 | Data modyfikacji: 2015-07-27 09:17:10.
Jan Tyburcy

oświadczenie za 2014 rok.

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Jan Tyburcy | Data wprowadzenia: 2015-07-27 09:18:27.
Zbigniew Wnuk

oświadczenie za 2014 rok.

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Zbigniew Wnuk | Data wprowadzenia: 2015-07-27 09:19:18.
 Piotr Dela - Przewodniczący Rady Gminy. Początek kadencji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2015-02-06 11:50:21.
 Stanisław Gawron - początek kadencji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2015-03-20 14:58:31 | Data modyfikacji: 2015-07-27 08:51:10.
 Andrzej Gugała - początek kadencji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2015-03-20 14:59:43 | Data modyfikacji: 2015-07-27 08:51:52.
 Dariusz Janiszewski - początek kadencji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2015-03-20 15:00:31 | Data modyfikacji: 2015-07-27 08:52:03.
 Krzysztof Kępka - początek kadencji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2015-03-20 15:01:52 | Data modyfikacji: 2015-07-27 08:52:20.
 Krzysztof Kołdej - początek kadencji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2015-03-20 15:03:49 | Data modyfikacji: 2015-07-27 08:52:27.
 Zbigniew Koziara - początek kadencji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2015-03-20 15:12:00 | Data modyfikacji: 2015-07-27 08:52:34.
 Andrzej Seredyn - początek kadencji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2015-03-20 15:12:57 | Data modyfikacji: 2015-07-27 08:52:40.
 Teresa Seredyn - początek kadencji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2015-03-20 15:13:56 | Data modyfikacji: 2015-07-27 08:52:46.
 Emil Skowronek - początek kadencji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2015-03-20 15:14:38 | Data modyfikacji: 2015-07-27 08:52:54.
 Czesław Strzelecki - początek kadencji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2015-03-20 15:15:23 | Data modyfikacji: 2015-07-27 08:53:00.
 Mariusz Szczepaniak - początek kadencji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2015-03-20 15:16:12 | Data modyfikacji: 2015-07-27 08:53:09.
 Piotr Telka - początek kadencji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2015-03-20 15:16:50 | Data modyfikacji: 2015-07-27 08:53:23.
 Jan Tyburcy - początek kadencji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2015-03-20 15:17:31 | Data modyfikacji: 2015-07-27 08:53:42.
 Zbigniew Wnuk - początek kadencji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2015-03-20 15:18:14 | Data modyfikacji: 2015-07-27 08:53:51.
 Tadeusz Gawinek. Oświadczenie złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Tadeusz Gawinek | Data wprowadzenia: 2014-12-02 09:04:42.
 Maria Halina Banaś - Przewodnicząca Rady Gminy. Oświadczenie złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2014-12-02 09:01:30 | Data modyfikacji: 2015-03-20 15:18:56.
 Roman Bąk. Oświadczenie złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Roman Bąk | Data wprowadzenia: 2014-12-02 09:07:20.
 Andrzej Gugała. Oświadczenie złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Andrzej Gugała | Data wprowadzenia: 2014-12-02 09:15:50 | Data modyfikacji: 2014-12-02 09:17:04.
 Jolanta Jakubowska. Oświadczenie złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Jolanta Jakubowska | Data wprowadzenia: 2014-12-02 09:18:54.
 Łukasz Kamionka. Oświadczenie złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Łukasz Kamionka | Data wprowadzenia: 2014-12-02 09:19:33.
 Krzysztof Karsznia. Oświadczenie złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Krzysztof Karsznia | Data wprowadzenia: 2014-12-02 09:20:21.
 Danuta Kubicka. Oświadczenie złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Danuta Kubicka | Data wprowadzenia: 2014-12-02 09:20:59.
 Roman Pytrus. Oświadczenie złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Roman Pytrus | Data wprowadzenia: 2014-12-02 09:22:16.
 Czesław Strzelecki. Oświadczenie złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Czesław Strzelecki | Data wprowadzenia: 2014-12-02 09:23:02.
 Mariusz Szczepaniak. Oświadczenie złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Mariusz Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2014-12-02 09:23:48.
 Dariusz Szymański. Oświadczenie złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Dariusz Szymański | Data wprowadzenia: 2014-12-02 09:24:26.
 Jan Tyburcy. Oświadczenie złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Jan Tyburcy | Data wprowadzenia: 2014-12-02 09:25:39.
 Krzysztof Zyzek. Oświadczenie złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Krzysztof Zyzek | Data wprowadzenia: 2014-12-02 09:26:23.
 Jan Pułka. Oświadczenie złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Jan Pułka | Data wprowadzenia: 2014-12-02 09:27:42.

Zobacz:
 Radni .  Wójt i Kierownicy Jednostek Podległych . 
Data wprowadzenia: 2014-12-02 09:27:42
Autor: Jan Pułka
ObowižEzuje od: 2014-09-21
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak