Organizacje pozarządowe

Sprawozdnie

z realizacji rocznego „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”

 Treść sprawozdania

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-04-27 13:43:13.
Sprawozdanie

z realizacji rocznego „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-03-31 08:48:48 | Data modyfikacji: 2022-03-31 08:49:10.
Sprawozdanie

z realizacji rocznego programu współpracy gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020.

 Treść sprawozdania

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-02-18 13:21:05.
Sprawozdanie

z realizacji rocznego programu współpracy gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019.

 Treść sprawozdania

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-05-19 11:40:03.
Ogłoszenie o naborze

na członka komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicnzego o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku w Gminie Gniewoszów

Ogłoszenie o naborze

Formularz kandydata

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2019-08-27 14:04:14.
Wyniki konsultacji

w sprawie projektu


Program wpspółpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2019-08-27 13:59:30.
Zarządzenie Nr 46/2019

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-08-12 11:22:30.
Sprawozdanie

z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018.

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2019-04-17 10:54:37.
Sprawozdanie

z realizacji programu współpracy Gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego za 2017 rok.

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-05-30 14:49:15.
Wyniki konsultacji projektu

Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-10-27 08:38:45.
Zarządzenie 51/2017

Wójt Gminy Gniewoszów działając na podstawie art. 13 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku.

  Pełna treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-09-13 19:18:04.
Sprawozdanie

z realizacji programu współpracy Gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego za 2016 rok.

 Sprawozdanie

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-08-29 09:30:59.
Informacja

z przebiegu konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017r."

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2016-10-28 08:22:11.
Zarządzenie Nr 45/2016

w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu "Program współpracy samorządu Gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017"

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2016-10-05 16:43:07 | Data modyfikacji: 2016-10-05 16:53:05.
Projekt uchwały

Projekt w sprawie uchwalenia "Programu współpracy gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2016-10-05 16:34:34.
Sprawozdanie

z realizacji programu współpracy Gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego za 2015 rok.

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Bogdan Przychodzeń | Data wprowadzenia: 2016-04-07 12:46:50 | Data modyfikacji: 2016-04-07 12:48:26.
Informacja

z przebiegu konsultacji projektu "Program współpracy gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na 2016r."

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2016-01-07 12:11:53.
Zarządzenie Nr 41/2015

w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu "Programu współpracy samorządu Gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016"

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Wiesław Andrzej Pawlonka | Data wprowadzenia: 2015-09-15 12:48:42.
Sprawozdanie

z realizacji Programu Współpracy Gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego za rok 2014.

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Monika Gogacz | Data wprowadzenia: 2015-05-14 09:22:24 | Data modyfikacji: 2015-05-14 09:23:13.
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu

"Programu współpracy Gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na 2014r."

 Sprawozdanie

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-10-23 07:55:31.
Zarządzenie Nr 44/2014

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji dotyczacych projektu "Programu współpracy samorządu Gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na 2015"

 Zarządzenie Nr 44/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-09-18 08:43:00 | Data modyfikacji: 2014-09-18 08:44:44.
Data wprowadzenia: 2014-09-18 08:43:00
Data modyfikacji: 2014-09-18 08:44:44
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak