2014

 Zarządzenie Nr 1/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2014-07-03 13:34:08.
 Zarządzenie Nr 2/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2014-07-03 13:34:58.
 Zarządzenie Nr 3/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2014-07-03 13:35:32 | Data modyfikacji: 2014-07-03 13:35:42.
 Zarządzenie Nr 5/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2014-07-03 13:36:29.
 Zarządzenie Nr 6/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2014-02-04 12:27:08.
 Zarządzenie Nr 7/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2014-07-03 13:37:07.
 Zarządzenie Nr 8/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2014-07-03 13:37:35 | Data modyfikacji: 2014-07-03 13:37:45.
 Zarządzenie Nr 9/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2014-07-03 13:42:05.
 Zarządzenie Nr 10/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2014-07-03 13:42:37.
 Zarządzenie Nr 11/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2014-07-03 13:43:25.
Zarządzenie Nr 12/2014

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013r. wraz z informacją o stanie mienia gminy oraz wykonania planów finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie.

 Zarządzenie Nr 12/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-05-15 12:31:47 | Data modyfikacji: 2014-05-15 12:32:12.
 Zarządzenie Nr 13/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2014-07-03 13:44:41.
 Zarządzenie Nr 14/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2014-07-03 13:45:14.
 Zarządzenie Nr 15/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2014-07-03 13:45:51.
 Zarządzenie Nr 16/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2014-07-03 13:46:25.
 Zarządzenie Nr 17/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2014-07-03 13:47:02.
 Zarządzenie Nr 17/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-04-24 13:44:00.
 Zarządzenie Nr 18/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2014-07-03 13:49:36.
 Zarządzenie Nr 19/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2014-07-03 13:56:45.
 Zarządzenie Nr 20/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2014-07-03 13:51:03.
Zarządzenie Nr 20A/2014

w sprawie ogłoszenia alarmu powodziowego.

 Zarządzenie Nr 20A/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2015-01-23 10:53:57.
 Zarządzenie Nr 21/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2014-07-03 13:51:29.
Zarządzenie Nr 21A/2014

w sprawie odwołania alarmu powodziowego.

 Zarządzenie Nr 21A/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2015-01-23 10:55:32.
 Zarządzenie Nr 22/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2014-07-03 13:52:11.
 Zarządzenie Nr 23/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2014-07-03 13:52:45.
 Zarządzenie Nr 24/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2014-07-03 13:53:21.
 Zarządzenie Nr 25/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2014-07-03 13:53:56.
 Zarządzenie Nr 26/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2014-07-03 13:54:28.
Zarządzenie Nr 27/2014

w sprawie wprowadzenia zmian w planie budżetu gminy na 2014r.

 Zarządzenie Nr 27/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2015-01-23 10:57:20.
Zarządzenie Nr 28/2014

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014r.

 Zarządzenie Nr 28/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2015-01-23 10:59:11.
Zarządzenie Nr 29/2014

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 Zarządzenie Nr 29/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2015-01-23 11:01:25.
Zarządzenie Nr 30/2014

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014r.

 Zarządzenie Nr 30/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2015-01-23 11:04:31.
Zarządzenie Nr 31/2014

w sprawie określenia wzorów upomnień dla zaległości podatkowych oraz w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujących w gminie Gniewoszów.

 Zarządzenie Nr 31/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2015-01-23 11:10:05.
Zarządzenie Nr 32/2014

w sprawie wprowadzenia zmian w planie budżetu gminy na 2014r.

 Zarządzenie Nr 32/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2015-01-23 11:18:32.
Zarządzenie Nr 33/2014

w sprawie wprowadzenia zmian w planie budżetu gminy na na 2014r.

 Zarządzenie Nr 33/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2015-01-23 11:20:13.
Zarządzenie Nr 34/2014

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014r.

 Zarządzenie Nr 34/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2015-01-23 11:22:01.
 Zarządzenie Nr 35/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-08-08 17:20:25.
 Załącznik do zarządzenia nr 35/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-08-08 17:22:26.
Zarządzenie Nr 36/2014

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014r.

 Zarządzenie Nr 36/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2015-01-23 11:24:57.
Zarządzenie Nr 37/2014

w sprawie powierzenie stanowiska pełniącego obowiązki dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokim Kole.

 Zarządzenie Nr 37/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2015-01-23 11:29:00.
Zarządzenie Nr 38/2014

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014r. oraz przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014r. oraz przebiegu wykonania planów finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotej w Gniewoszowie.

 Zarządzenie Nr 38/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2015-01-23 11:34:28.
Zarządzenie Nr 39/2014

w sprawie procedur kontroli finansowej oraz zasad rachunkowości w zakresie wykorzystania środków unijnych do umowy o przyznanie pomocy Nr 00084-6930-UM0730102/13 z dnia 18 luty 2014r. na operację "Adaptacja budynku po szkole podstawowej w Oleksowie na świetlicę wiejską" relizowanegow ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" odpowiadającą warunkom przyznawania pomocy w ramach działanie "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013.

 zaz_39_2014.pdf

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2015-05-22 14:16:40.
Zarządzenie Nr 40/2014

w sprawie wprowadzenia zmian w planie budżetu gminy na 2014r.

 Zarządzenie Nr 40/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2015-01-23 11:36:40.
Zarządzenie Nr 41/2014

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014r.

 Zarządzenie Nr 41/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2015-01-23 11:40:04.
Zarządzenie Nr 42/2014

w sprawie wprowadzenia zmian w planie budżetu gminy na 2014r.

 Zarządzenie Nr 42/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2015-01-23 11:41:48.
Zarządzenie Nr 43/2014

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokim Kole.

 Zarządzenie Nr 43/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2015-01-23 11:45:23.
Zarządzenie Nr 44/2014

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji dotyczacych projektu "Programu współpracy samorządu Gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na 2015"

 Zarządzenie Nr 44/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-09-18 08:46:56 | Data modyfikacji: 2015-01-23 11:37:03.
Zarządzenie Nr 45/2014

w sprawie wprowadzenia zmian w planie budżetu gminy na 2014r.

 Zarządzenie Nr 45/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2015-01-23 12:33:22.
Zarządzenie Nr 46/2014

w sprawie regulaminu naboru i udziału w projekcie p.n. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość", finansowanego w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Województwa Mazowieckiego.

 Zarządzenie Nr 46/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2015-01-23 12:37:15.
Zarządzenie Nr 47/2014

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokim Kole.

 Zarządzenie Nr 47/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2015-01-23 12:40:12.
Zarządzenie Nr 48/2014

w sprawie powierzenie stanowiska Dyrektora Szkoły.

 Zarządzenie Nr 48/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2015-01-23 12:45:06.
Zarządzenie Nr 49/2014

w sprawie wprowadzenia zmian w planie budżetu gminy na 2014 rok.

 Zarządzenie Nr 49/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2015-01-23 12:46:23.
Zarządzenie Nr 50/2014

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania ofertowego na realizację projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe  - Moja przyszłość" realizowanego w ramach Priorytetu IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 Zarządzenie Nr 50/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2015-01-23 12:51:43.
Zarządzenie Nr 51/2014

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014r.

 Zarządzenie Nr 51/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2015-01-23 12:54:22.
Zarządzenie Nr 52/2014

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego zabudowanej działki Nr 2028/1 połozonej we wsi Borek - gmina Gniewoszów

 Zarządzenie Nr 52/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2015-01-23 12:57:51 | Data modyfikacji: 2015-01-23 13:14:12.
Zarządzenie Nr 53/2014

w sprawie wprowadzenia zasad ewidencji wzajemnych rozliczeń między jednostkami Gminy Gniewoszów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2015-05-22 14:18:49.
Zarządzenie Nr 54/2014

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014r.

 Zarządzenie Nr 54/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2015-01-23 13:00:00 | Data modyfikacji: 2015-01-23 13:14:29.
Zarządzenie Nr 55/2014

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Gniewoszów informacji o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2013/2014 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.

 Zarządzenie Nr 55/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2015-01-23 13:13:01.
Zarządzenie Nr 56/2014

w sprawie wprowadzenia zmian do budżętu gminy na 2014r.

 Zarządzenie Nr 56/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2015-01-23 13:16:17.
Zarządzenie Nr 57/2014

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014r.

 Zarządzenie Nr 57/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2015-01-23 13:17:53.
Zarządzenie Nr 58/2014

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014r.

 Zarządzenie Nr 58/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2015-01-23 13:19:21.
Zarządzenie Nr 59/2014
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-11-04 08:11:01 | Data modyfikacji: 2015-01-23 13:14:57.
Zarządzenie Nr 60/2014

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżętu gminy na 2014r.

 Zarządzenie Nr 60/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2015-01-23 13:20:44.
Zarządzenie Nr 61/2014

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014r.

 Zarządzenie Nr 61/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2015-01-23 13:23:26.
Zarządzenie Nr 62/2014

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Gniewoszowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - Zespół w Radomiu projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2015-2025 oraz projektu uchwały budżetowej na 2015r.

 Zarządzenie Nr 62/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2015-01-23 13:26:09.
Zarządzenie Nr 63/2014

w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu na jednorazowy wynajem sal w świetlicach wiejskich na spotkania (uroczystości rodzinne) młodzieży Gminy Gniewoszów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2015-05-22 14:21:02.
Zarządzenie Nr 64/2014

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2015-05-22 14:23:03.
Zarządzenie Nr 65/2014

w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu tworzenia i gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy, Bibliotece Publicznej Gminy Gniewoszów i Gminnym Ośrodkou Pomocy Społecznej.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2015-05-22 14:25:47.
Zarządzenie Nr 66/2014

w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o kwotach dochodów i wydatków do opracowania projektów planów finansowych jednostek na 2015r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2015-05-22 14:34:16.
Zarządzenie Nr 67/2014

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Bogdan Przychodzeń | Data wprowadzenia: 2015-05-22 14:35:37.
Zarządzenie Nr 68/2014

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Bogdan Przychodzeń | Data wprowadzenia: 2015-05-22 14:36:51.
Zarządzenie Nr 69/2014

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2015-05-22 14:37:58 | Data modyfikacji: 2015-05-22 14:54:27.
Zarządzenie Nr 70/2014

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2015-05-22 14:39:25 | Data modyfikacji: 2015-05-22 14:54:42.
Zarządzenie Nr 71/2014

w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Wiesław Andrzej Pawlonka | Data wprowadzenia: 2015-05-22 14:40:46.
Zarządzenie Nr 71a/2014

w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Gniewoszowie

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Wiesław Andrzej Pawlonka | Data wprowadzenia: 2015-05-22 14:42:29.
Zarządzenie Nr 72/2014

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Wiesław Andrzej Pawlonka | Data wprowadzenia: 2015-05-22 14:43:28.
Zarządzenie Nr 73/2014

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Wiesław Andrzej Pawlonka | Data wprowadzenia: 2015-05-22 14:44:32.
Zarządzenie Nr 74/2014

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Wiesław Andrzej Pawlonka | Data wprowadzenia: 2015-05-22 14:45:47.
Zarządzenie Nr 75/2014

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Wiesław Andrzej Pawlonka | Data wprowadzenia: 2015-05-22 14:47:08.
Zarządzenie Nr 76/2014

w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Gniewoszowie

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Wiesław Andrzej Pawlonka | Data wprowadzenia: 2015-05-22 14:48:19.
Zarządzenie Nr 77/2014

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2014r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Wiesław Andrzej Pawlonka | Data wprowadzenia: 2015-05-22 14:49:13.
Zarządzenie Nr 78/2014

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie

  • przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów w drodze weryfikacji zapisów w ewidencji księgowej z dokumentacjią źródłową
  • przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz należności od kontrahentów
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Bogdan Przychodzeń | Data wprowadzenia: 2015-05-22 14:53:19.
Data wprowadzenia: 2015-05-22 14:53:19
Autor: Bogdan Przychodzeń
ObowižEzuje od: 2014-12-29
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak