> Uchwały RIO

Uchwały RIO

Uchwała Ra.52.2018

w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę Gniewoszów kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2018-01-23 14:24:18.
Uchwała Ra.51.2018

w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Gniewoszów planowanego w Uchwale Budżetowej na rok 2018 deficytu.

 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2018-01-23 14:22:44.
Uchwała Ra.453.2017

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Gniewoszowie projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024

 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2018-01-09 11:59:30.
Uchwała Ra.452.2017

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Gniewoszowie projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024

 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2018-01-09 11:56:56.
Uchwała Ra.389.2016

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gniewoszów projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2017.

 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2016-12-06 11:33:26.
Uchwała Ra.388.2016

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gniewoszów projekcie uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020.

 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2016-12-06 11:31:28.
Uchwała Ra.234.2016

w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Gniewoszowie w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2015.

 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2016-08-18 13:33:43.
Uchwała Ra.143.2016

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gniewoszów sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2015r.

 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2016-08-18 13:30:52.
Uchwała RIO Ra.351.2015

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gniewoszów projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020

 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2016-01-08 12:30:59.
Uchwała RIO Ra.350.2015

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gniewoszów projekcie Uchwały Budżetowej na 2016.

 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2016-01-08 12:27:03.
Uchwała RIO Ra.54.2015

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Gniewoszów planowanego w Uchwale Budżetowej na rok 2015 deficytu.

 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2015-02-06 12:21:58.
Uchwała RIO Ra.53.2015

Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę Gniewoszów kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

 
Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2015-02-06 12:19:39 | Data modyfikacji: 2015-02-06 12:22:36.
Uchwała RIO

W sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gniewoszów projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020.

 
Uchwała Ra.450.2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2015-01-09 11:47:18.
Uchwała RIO

W sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gniewoszów projekcie Uchwały Budżetowej na 2015r.

 
Uchwała Ra.449.2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2015-01-09 11:45:29.
Uchwała w sprawie opinii o przedłozonym przez
Wójta Gminy w Gniewoszowie sprawozdaniu z
wykonania budżetu za rok 2013.
 
Uchwała Nr Ra.178.2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-05-15 12:27:31.
Uchwała w sprawie prawidłowosci planowanej przez
Gminę Gniewoszów kwoty długu w latach objętych
Wieloletnią Prognozną Finansową.
 
Uchwała Nr Ra.25.2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-01-23 11:35:51.
Uchwała w sprawie opinii o przedłozonym przez
Wójta Gminy Gniewoszów projekcie uchwały w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2014-2022
 
Uchwała Nr Ra.472.2013

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-01-21 09:14:07.
Uchwała w sprawie opinii o przedłozonym przez
Wójta Gminy Gniewoszów projekcie Uchwały
Budżetowej na rok 2014
 
Uchwała Nr Ra.471.2013

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-01-21 09:09:39 | Data modyfikacji: 2014-01-21 09:10:23.
Data wprowadzenia: 2014-01-21 09:09:39
Data modyfikacji: 2014-01-21 09:10:23
Obowiązuje od: 2013-12-11
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul.Lubelska 16
26-920 Gniewoszów
Wójt Gminy
Marcin Gac
Kontakt:
Tel: (+48 48) 62 15 003
Fax: (+48 48) 62 15 003
e-mail: gmina@gniewoszow.pl