Wójt i Kierownicy Jednostek Podległych

 Stefan Marek Banaś - Wójt Gminy

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2013-12-19 11:42:31.
 Bogdan Przychodzeń - Zastępca Wójta

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Bogdan Przychodzeń | Data wprowadzenia: 2013-12-19 11:43:48.
 Henryka Siczek - Kierownik USC

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Henryka Siczek | Data wprowadzenia: 2013-12-19 11:45:00.
 Maria Woźniak - Skarbnik Gminy

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Woźniak | Data wprowadzenia: 2013-12-19 11:45:37.
 Izabela Kierasińska - Sekretarz Gminy

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Izabela Kierasińska | Data wprowadzenia: 2013-12-19 11:46:20.
 Bogdan Przychodzeń - Kierownik GOPS

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Bogdan Przychodzeń | Data wprowadzenia: 2013-12-19 11:46:51.
 Paula Stępień - Zatorska - p.o. Kierownika Biblioteki Publicznej

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Paula Stępień - Zatorska | Data wprowadzenia: 2013-12-19 11:48:04.
 Dorota Janus - dyrektor PSP w Borku

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Dorota Janus | Data wprowadzenia: 2013-12-19 11:48:56.
 Elżbieta Łyszcz - Dyrektor PG w Gniewoszowie

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Elżbieta Łyszcz | Data wprowadzenia: 2013-12-19 11:49:46.
 Joanna Kowalczyk - Dyrektor PSP w Wysokim Kole

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Joanna Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2013-12-19 11:50:29.
 Teresa Filiks - Dyrektor ZSP w Gniewoszowie

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Teresa Filiks | Data wprowadzenia: 2013-12-19 11:51:17.
 Jolanta Wiraszka - Szarek - Kierownik SPZOZ

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Jolanta Wiraszka - Szarek | Data wprowadzenia: 2013-12-19 11:52:20.

Zobacz:
 Radni .   Wójt i Kierownicy Jednostek Podległych . 
Data wprowadzenia: 2013-12-19 11:52:20
Autor: Jolanta Wiraszka - Szarek
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak