>  Wójt i Kierownicy Jednostek Podległych

Wójt i Kierownicy Jednostek Podległych

 
Stefan Marek Banaś - Wójt Gminy

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2013-12-19 11:42:31.
 
Bogdan Przychodzeń - Zastępca Wójta

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Bogdan Przychodzeń | Data wprowadzenia: 2013-12-19 11:43:48.
 
Henryka Siczek - Kierownik USC

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Henryka Siczek | Data wprowadzenia: 2013-12-19 11:45:00.
 
Maria Woźniak - Skarbnik Gminy

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Woźniak | Data wprowadzenia: 2013-12-19 11:45:37.
 
Izabela Kierasińska - Sekretarz Gminy

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Izabela Kierasińska | Data wprowadzenia: 2013-12-19 11:46:20.
 
Bogdan Przychodzeń - Kierownik GOPS

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Bogdan Przychodzeń | Data wprowadzenia: 2013-12-19 11:46:51.
 
Paula Stępień - Zatorska - p.o. Kierownika Biblioteki Publicznej

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Paula Stępień - Zatorska | Data wprowadzenia: 2013-12-19 11:48:04.
 
Dorota Janus - dyrektor PSP w Borku

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Dorota Janus | Data wprowadzenia: 2013-12-19 11:48:56.
 
Elżbieta Łyszcz - Dyrektor PG w Gniewoszowie

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Elżbieta Łyszcz | Data wprowadzenia: 2013-12-19 11:49:46.
 
Joanna Kowalczyk - Dyrektor PSP w Wysokim Kole

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Joanna Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2013-12-19 11:50:29.
 
Teresa Filiks - Dyrektor ZSP w Gniewoszowie

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Teresa Filiks | Data wprowadzenia: 2013-12-19 11:51:17.
 
Jolanta Wiraszka - Szarek - Kierownik SPZOZ

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Jolanta Wiraszka - Szarek | Data wprowadzenia: 2013-12-19 11:52:20.

Zobacz:
 Radni .   Wójt i Kierownicy Jednostek Podległych . 
Data wprowadzenia: 2013-12-19 11:52:20
Autor: Jolanta Wiraszka - Szarek
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul.Lubelska 16
26-920 Gniewoszów
Wójt Gminy
Marcin Gac
Kontakt:
Tel: (+48 48) 62 15 003
Fax: (+48 48) 62 15 003
e-mail: gmina@gniewoszow.pl