2013

 Zarządzenie Nr 1/2013

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2013-05-16 10:07:06.
 Zarządzenie Nr 2/2013

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2013-05-16 10:08:25.
 Zarządzenie Nr 3/2013

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2013-05-16 10:11:54.
 Zarządzenie Nr 3A/2013

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2013-05-16 10:12:39.
 Zarządzenie Nr 4/2013

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2013-05-16 10:13:36.
 Zarządzenie Nr 5/2013

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2013-05-16 10:14:39.
 Zarządzenie Nr 6/2013

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2013-05-16 10:20:04 | Data modyfikacji: 2013-05-16 10:26:14.
 Zarządzenie Nr 7/2013

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2013-05-16 10:27:41.
 Zarządzenie Nr 8/2013

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2013-05-16 10:30:25.
 Zarządzenie Nr 9/2013

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2013-05-16 10:31:23.
 Zarządzenie Nr 10/2013

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2014-01-07 09:22:26.
 Zarządzenie Nr 11/2013

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2014-01-07 09:22:51.
 Zarządzenie Nr 12/2013

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2014-01-07 09:23:12.
 Zarządzenie Nr 12A/2013

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2014-01-07 09:23:34.
 Zarządzenie Nr 13/2013

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2014-01-07 09:23:53.
 Zarządzenie Nr 14/2013

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2014-01-07 09:24:15.
 Zarządzenie Nr 15/2013

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2014-01-07 09:24:36.
 Zarządzenie Nr 16/2013

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2014-01-07 09:24:53.
 Zarządzenie Nr 17/2013

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2014-01-07 09:25:09.
 Zarządzenie Nr 18/2013

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2014-01-07 09:25:30.
 Zarządzenie Nr 19/2013

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2014-01-07 09:25:46.
 Zarządzenie Nr 20/2013

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2014-01-07 09:26:05.
 Zarządzenie Nr 21/2013

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2014-01-07 09:26:25.
 Zarządzenie Nr 22/2013

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2014-01-07 09:26:45.
 Zarządzenie Nr 23/2013

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2014-01-07 09:27:06.
 Zarządzenie Nr 24/2013

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2014-01-07 09:27:24.
 Zarządzenie Nr 25/2013

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2014-01-07 09:27:41.
 Zarządzenie Nr 26/2013

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2014-01-07 09:28:00.
 Zarządzenie Nr 28/2013

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2014-01-07 09:28:20.
 Zarządzenie Nr 29/2013

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2014-01-07 09:28:37.
 Zarządzenie Nr 30/2013

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2014-01-07 09:28:56.
 Zarządzenie Nr 31/2013

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2014-01-07 09:29:13.
 Zarządzenie Nr 32/2013

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2014-01-07 09:29:31.
 Zarządzenie Nr 33/2013

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2014-01-07 09:29:48.
 Zarządzenie Nr 34/2013

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2014-01-07 09:30:08.
 Zarządzenie Nr 35/2013

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2014-01-07 09:30:26.
 Zarządzenie Nr 36/2013

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2014-01-07 09:30:46.
 Zarządzenie Nr 37/2013

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2014-01-07 09:31:03.
 Zarządzenie Nr 38/2013

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2014-01-07 09:31:22 | Data modyfikacji: 2014-01-23 11:39:07.
 Zarządzenie Nr 39/2013

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2014-01-07 09:31:41.
 Zarządzenie Nr 40/2013

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2014-01-07 09:32:00.
 Zarządzenie Nr 40a/2013

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2014-02-04 12:24:29.
 Zarządzenie Nr 41/2013

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2014-01-07 09:32:16.
Zarządzenie Nr 41a/2013

w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu silnikowego eksploatowanych przez Urząd Gminy Gniewoszów oraz jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Gniewosżów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2015-05-22 14:02:17.
Zarządzenie Nr 42/2013

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2015-05-22 14:03:44.
Zarządzenie Nr 43/2013

w sprawie przyjęcia zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu gminy Gniewoszów i planu kont dla jednostki budżetowej.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2015-05-22 14:05:37.
Zarządzenie Nr 44/2013

w sprawie zasad prowadzenia i procedur kontroli zarządczej

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2015-05-22 14:07:24.
Zarządzenie Nr 45/2013

w sprawie procedur zarządzania ryzykiem

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2015-05-22 14:08:23.
Zarządzenie Nr 46/2013

w sprawie wprowadzenia kodeksu etyki

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2015-05-22 14:09:36.
Zarządzenie Nr 47/2013

w sprawie używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2015-05-22 14:11:29.
Data wprowadzenia: 2015-05-22 14:11:29
Autor: Stefan Marek Banaś
ObowižEzuje od: 2013-12-31
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak