Wójt i Kierownicy Jednostek Podległych

 Stefan Marek Banaś - Wójt Gminy

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2012-11-16 10:08:31.
 Bogdan Przychodzeń - Zastępca Wójta

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Bogdan Przychodzeń | Data wprowadzenia: 2012-11-16 10:10:15.
 Henryka Siczek - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Henryka Siczek | Data wprowadzenia: 2012-11-16 10:11:29.
 Maria Woźniak - Skarbnik gminy

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Woźniak | Data wprowadzenia: 2012-11-16 10:12:31.
 Izabela Kierasińska - Sekretarz

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Izabela Kierasińska | Data wprowadzenia: 2012-11-16 10:13:31.
 Bogdan Przychodzeń - Kierownik GOPS

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Bogdan Przychodzeń | Data wprowadzenia: 2012-11-16 10:14:41.
 Paula Stępień - p.o. Kierownika Biblioteki Publicznej

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Paula Stępień | Data wprowadzenia: 2012-11-16 10:16:05.
 Dorota Janus - Dyrektor PSP w Borku

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Dorota Janus | Data wprowadzenia: 2012-11-16 10:17:01.
 Elżbieta Łyszcz - Dyrektor PG w Gniewoszowie

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Elżbieta Łyszcz | Data wprowadzenia: 2012-11-16 10:17:49.
 Joanna Kowalczyk - Dyrektor PSP w Wysokim Kole

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Joanna Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2012-11-16 10:18:38.
 Teresa Filiks - Dyrektor ZSP w Gniewoszowie

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Teresa Filiks | Data wprowadzenia: 2012-11-16 10:19:28.

Zobacz:
 Radni .   Wójt i Kierownicy Jednostek Podległych . 
Data wprowadzenia: 2012-11-16 10:19:28
Autor: Teresa Filiks
ObowižEzuje od: 2012-04-14
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak