Ochrona środowiska

Analiza

stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Gniewoszów za 2022 r.

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2023-04-25 12:06:13.
Analiza

stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Gniewoszów za 2021 r.

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2022-04-26 13:53:09 | Data modyfikacji: 2022-04-26 13:53:29.
Analiza

stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Gniewoszów za 2020 r.

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-04-30 11:26:59 | Data modyfikacji: 2022-04-26 13:51:00.
Analiza

stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Gniewoszów za 2019 r.

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Edyta Kultys | Data wprowadzenia: 2020-04-30 14:42:27.
Analiza stanu gospodarki

odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gniewoszów za 2017 r.

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Edyta Kultys | Data wprowadzenia: 2018-04-30 15:24:58 | Data modyfikacji: 2018-04-30 15:28:51.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GNIEWOSZÓW

INFORMACJA O PRZYJĘCIU
Programu ochrony środowiska dla Gminy Gniewoszów na lata 2018 – 2021 z perspektywą na lata 2022-2025


Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405 ze zm.), Wójt Gminy Gniewoszów podaje do publicznej wiadomości informację o przyjęciu przez Radę Gminy w Gniewoszowie uchwałą nr XXIX/208/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. dokumentu pn. Program ochrony środowiska dla Gminy Gniewoszów na lata 2018 – 2021 z perspektywą na lata 2022-2025.

Zgodnie z art. 46-47, 51-53 57 i 58 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przeprowadzono uzgodnienie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Warszawie.

Jednocześnie, na podstawie art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska projekt Programu ochrony środowiska dla Gminy Gniewoszów na lata 2018 – 2021 z perspektywą na lata 2022-2025 został poddany opiniowaniu przez Zarząd Powiatu Kozienickiego. Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwałą nr 246/2017 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 9 listopada 2017 r.

Zgodnie z art. 40, 41 oraz 54 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405 ze zm.), przeprowadzono strategiczną ocenę oddziaływania, uwzględniającą udział społeczeństwa w opracowywaniu dokumentów. W trakcie konsultacji nie wpłynęły uwagi.

Z przyjętym dokumentem można zapoznać się w Urzędzie Gminy Gniewoszów, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów oraz na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Gniewoszów.

 

 Treść uchwały wraz z programem

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2018-01-05 11:23:08.
Obwieszczenie

dotyczące projektu opracowania pt. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminhy Gniewoszów na lata 2017-2032"


Treść obwieszczenia


Program usuwania azbestu

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-12-15 09:17:42 | Data modyfikacji: 2017-12-15 09:19:14.
Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego dla planowanego przedsięwzięcia „Ubezpieczenie lewego brzegu rzeki Wisły w km 384-385w m. Regów Stary gm. Gniewoszów, powiat kozienicki, woj. mazowieckie"

 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-10-24 07:20:21.
Analiza stanu gospodarki

odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gniewoszów za 2016 r.

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Edyta Kultys | Data wprowadzenia: 2017-05-05 13:06:12.
Analiza stanu gospodarki

odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gniewoszów za 2015r.

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Józef Cytryniak | Data wprowadzenia: 2016-08-09 14:23:45.
 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Mieczysław Szewczyk | Data wprowadzenia: 2012-08-27 08:40:06 | Data modyfikacji: 2016-09-06 14:35:59.
Data wprowadzenia: 2012-08-27 08:40:06
Data modyfikacji: 2016-09-06 14:35:59
Autor: Mieczysław Szewczyk
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak