Wójt i Kierownicy Jednostek Podległych

 Wójt Gminy - Stefan Marek Banaś - oświadczenie złożone po ślubowaniu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2011-03-07 13:13:13 | Data modyfikacji: 2011-07-25 08:49:58.
 Wójt Gminy - Stefan Marek Banaś - oświadczenie złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2011-01-04 10:11:10 | Data modyfikacji: 2011-07-25 08:50:53.
 Wójt Gminy - Stefan Marek Banaś - oświadczenie złożone za 2010 rok.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2011-07-19 08:11:58.
 Przewodnicząca Rady Gminy

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2011-03-07 13:14:22 | Data modyfikacji: 2011-07-25 08:51:41.
 Z-ca Wójta/ Kierownik GOPS - Bogdan Przychodzeń - oświadczenie złożone za 2010 rok.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Bogdan Przychodzeń | Data wprowadzenia: 2011-07-19 08:13:10.
 Przewodnicząca Rady Gminy - Maria Halina Banaś- oświadczenie złożone za 2010 rok.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2011-07-19 08:16:53.
 Kierownik USC - Henryka Siczek - oświadczenie złożone za 2010 rok.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Henryka Siczek | Data wprowadzenia: 2011-07-19 08:20:10.
 Skarbnik Gminy - Maria Woźniak- oświadczenie złożone za 2010 rok.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Woźniak | Data wprowadzenia: 2011-07-19 08:33:01.
 Sekretarz Gminy - Izabela Kierasińska- oświadczenie złożone za 2010 rok.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Izabela Kierasińska | Data wprowadzenia: 2011-07-19 08:34:21.
 Kierownik Biblioteki Publicznej w Gniewoszowie - Paula Stępień- oświadczenie złożone za 2010 rok.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Paula Stępień | Data wprowadzenia: 2011-07-19 08:36:38.
 Kierownik Biblioteki Publicznej w Gniewoszowie - Paula Stępień

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Paula Stępień | Data wprowadzenia: 2011-07-19 08:38:54.
 Dyr. PSP Wysokie Koło - Joanna Kowalczyk - oświadczenie złożone za 2010 rok.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Joanna Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2011-07-19 08:42:11.
 Dyr. ZSP Gniewoszów - Teres Filiks oświadczenie złożone za 2010 rok.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Teresa Filiks | Data wprowadzenia: 2011-07-19 08:43:45.
 Dyr. PG Gniewoszów - Elżbieta Łyszcz oświadczenie złożone za 2010 rok.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Elżbieta Łyszcz | Data wprowadzenia: 2011-07-19 08:45:14.
 Dyr. PSP Borek - Dorota Janus oświadczenie złożone za 2010 rok

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Dorota Janus | Data wprowadzenia: 2011-07-25 08:54:17 | Data modyfikacji: 2011-07-25 08:55:15.

Zobacz:
 Radni .  Wójt i Kierownicy Jednostek Podległych . 
Data wprowadzenia: 2011-07-25 08:54:17
Data modyfikacji: 2011-07-25 08:55:15
Autor: Dorota Janus
ObowižEzuje od: 2011-04-29
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak