Radni

 Maria Halina Banaś - oświadczenie złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2011-01-04 10:06:49.
 Roman Pytrus - oświadczenie złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Roman Pytrus | Data wprowadzenia: 2010-12-29 12:19:03 | Data modyfikacji: 2011-03-09 10:20:53.
 Henryk Sadura - oświadczenie złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Henryk Sadura | Data wprowadzenia: 2010-12-29 12:17:37 | Data modyfikacji: 2011-01-04 10:04:52.
 Krystyna Szafranek - oświadczenie złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Krystyna Szafranek | Data wprowadzenia: 2010-12-29 12:21:02.
 Tadeusz Gawinek - oświadczenie złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Tadeusz Gawinek | Data wprowadzenia: 2010-12-29 12:21:42.
 Jolanta Jakubowska - oświadczenie złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Jolanta Jakubowska | Data wprowadzenia: 2010-12-29 12:22:20.
 Mariusz Szczepaniak - oświadczenie złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Mariusz Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2010-12-29 12:22:58.
 Łukasz Kamionka - oświadczenie złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Łukasz Kamionka | Data wprowadzenia: 2010-12-29 12:23:29.
 Danuta Kubicka - oświadczenie złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Danuta Kubicka | Data wprowadzenia: 2010-12-29 12:24:00.
 Roman Bąk - oświadczenie złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Roman Bąk | Data wprowadzenia: 2010-12-29 12:24:40.
 Jan Tyburcy - oświadczenie złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Jan Tyburcy | Data wprowadzenia: 2010-12-29 12:25:19.
 Krzysztof Karsznia - oświadczenie złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Krzysztof Karsznia | Data wprowadzenia: 2010-12-29 12:26:32.
 Andrzej Gugała - oświadczenie złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Andrzej Gugała | Data wprowadzenia: 2010-12-29 12:27:16.
 Wiesław Kaczkowski - oświadczenie złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Wiesław Kaczkowski | Data wprowadzenia: 2010-12-29 12:27:48.
 Jan Tadeusz Pułka - oświadczenie złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Jan Tadeusz Pułka | Data wprowadzenia: 2010-12-29 12:28:24.
 Roman Pytrus - oświadczenie złożone na początku kadencji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Roman Pytrus | Data wprowadzenia: 2011-03-09 10:20:27.
 Tadeusz Gawinek - oświadczenie złożone na początku kadencji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Tadeusz Gawinek | Data wprowadzenia: 2011-03-09 10:27:36.
 Jolanta Jakubowska - oświadczenie złożone na początku kadencji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Jolanta Jakubowska | Data wprowadzenia: 2011-03-09 10:31:46.
 Mariusz Szczepaniak - oświadczenie złożone na początku kadencji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Mariusz Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2011-03-09 10:32:38.
 Łukasz Kamionka - oświadczenie złożone na początku kadencji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Łukasz Kamionka | Data wprowadzenia: 2011-03-09 10:33:26.
 Danuta Kubicka - oświadczenie złożone na początku kadencji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Danuta Kubicka | Data wprowadzenia: 2011-03-09 10:34:09.
 Roman Bąk - oświadczenie złożone na początku kadencji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Roman Bąk | Data wprowadzenia: 2011-03-09 10:41:00.
 Jan Tyburcy - oświadczenie złożone na początku kadencji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Jan Tyburcy | Data wprowadzenia: 2011-03-09 10:43:23.
 Krzysztof Karsznia - oświadczenie złożone na początku kadencji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Krzysztof Karsznia | Data wprowadzenia: 2011-03-09 10:44:05.
 Andrzej Gugała - oświadczenie złożone na początku kadencji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Andrzej Gugała | Data wprowadzenia: 2011-03-09 10:45:19.
 Jan Tadeusz Pułka - oświadczenie złożone na początku kadencji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Jan Tadeusz Pułka | Data wprowadzenia: 2011-03-09 10:46:14.
 Czesław Strzelecki - oświadczenie złożone na początku kadencji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Czesław Strzelecki | Data wprowadzenia: 2011-03-09 10:47:22.
 Krzysztof Zyzek - oświadczenie złożone na początku kadencji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Krzysztof Zyzek | Data wprowadzenia: 2011-03-09 10:48:17.
 Dariusz Szymański - oświadczenie złożone na początku kadencji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Dariusz Szymański | Data wprowadzenia: 2011-03-09 10:49:05.
 Tadeusz Gawinek - oświadczenie za 2010 rok.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Tadeusz Gawinek | Data wprowadzenia: 2011-07-19 07:51:59.
 Roman Pytrus - oświadczenie złożone za 2010 rok.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Roman Pytrus | Data wprowadzenia: 2011-07-19 07:54:44.
 Roman Bąk - oświadczenie złożone za 2010 rok.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Roman Bąk | Data wprowadzenia: 2011-07-19 07:55:28.
 Mariusz Szczepaniak - oświadczenie złożone za 2010 rok.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Mariusz Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2011-07-19 07:56:36.
 Łukasz Kamionka - oświadczenie złożone za 2010 rok.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Łukasz Kamionka | Data wprowadzenia: 2011-07-19 07:58:28.
 Krzysztof Zyzek - oświadczenie złożone za 2010 rok.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Krzysztof Zyzek | Data wprowadzenia: 2011-07-19 07:59:13.
 Krzysztof Karsznia - oświadczenie złożone za 2010 rok.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Krzysztof Karsznia | Data wprowadzenia: 2011-07-19 07:59:53.
 Jan Tyburcy - oświadczenie złożone za 2010 rok.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Jan Tyburcy | Data wprowadzenia: 2011-07-19 08:00:40.
 Jan Tadeusz Pułka - oświadczenie złożone za 2010 rok.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Jan Tadeusz Pułka | Data wprowadzenia: 2011-07-19 08:01:26.
 Jolanta Jakubowska - oświadczenie złożone za 2010 rok.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Jolanta Jakubowska | Data wprowadzenia: 2011-07-19 08:02:12.
 Dariusz Szymański - oświadczenie złożone za 2010 rok.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Dariusz Szymański | Data wprowadzenia: 2011-07-19 08:04:12.
 Danuta Kubicka - oświadczenie złożone za 2010 rok.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Danuta Kubicka | Data wprowadzenia: 2011-07-19 08:05:34.
 Czesław Strzelecki - oświadczenie złożone za 2010 rok.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Czesław Strzelecki | Data wprowadzenia: 2011-07-19 08:07:24.
 Andrzej Gugała - oświadczenie złożone za 2010 rok.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Andrzej Gugała | Data wprowadzenia: 2011-07-19 08:08:15.

Zobacz:
 Radni .  Wójt i Kierownicy Jednostek Podległych . 
Data wprowadzenia: 2011-07-19 08:08:15
Autor: Andrzej Gugała
ObowižEzuje od: 2011-04-27
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak