Wybory 2010

 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Gniewoszowie z dnia 4 listopada 2010 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Gniewoszów.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2010-11-09 09:15:03.
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Gniewoszowie z dnia 5 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2010-11-09 09:11:34.
 Uchwała w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2010-11-08 12:42:32 | Data modyfikacji: 2010-11-08 12:43:09.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewoszów z dnia 11 października 2010r.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2010-11-02 10:23:55 | Data modyfikacji: 2010-11-02 10:24:46.
I N F O R M A C J A
Gminnej Komisji Wyborczej w Gniewoszowie
z dnia 02 listopada 2010 r.
w sprawie publicznego losowania składów obwodowych komisji wyborczych w Gminie Gniewoszów
Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) w związku z § 9 ust. 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy (M. P. Nr 61, poz. 641, z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 05 listopada 2010 r. o godz. 8:00 w Urzędzie Gminy Gniewoszów przy ul. Lubelskiej nr 16 w sali konferencyjnej piętro II odbędzie się publiczne losowanie:8 osób do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Gniewoszowie - spośród 9 zgłoszonych kandydatów.

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej
Henryka Siczek
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2010-11-02 10:21:34 | Data modyfikacji: 2010-11-02 10:21:49.
KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GNIEWOSZOWIE z dnia 11października 2010r. w sprawie terminu i czasu przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta

Gminna Komisja Wyborcza podaje do wiadomości publicznej terminy przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta w swojej siedzibie:

Urząd Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, pokój 14A, tel. 48 621-50-03 wew. 25


12 października 2010r.

-

7.00 – 15.00

13 października 2010r.

-

7.30 – 15.30

14 października 2010r.

-

7.30 – 15.30

15 października 2010r.

-

7.30 – 15.30

18 października 2010r.

-

7.30 – 15.30

19 października 2010r.

-

7.00 – 15.00

20 października 2010r.

-

7.30 – 17.00

21 października 2010r.

-

7.30 – 17.00

22 października 2010r.

-

7.30 – 24.00

25 października 2010r.

-

7.30 – 15.30

26 października 2010r.

-

7.00 – 15.00

27 października 2010r.

-

7.30 – 24.00

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2010-10-12 08:31:56.
Komisarz Wyborczy w Radomiu informuje, że przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. w pokoju nr 154 (I piętro) budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Żeromskiego 53 w Radomiu.
Zawiadomienia będą przyjmowane do dnia 4 października 2010r. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 oraz w sobotę – 2 października br. w godz. 9.00 – 12.00.

KOMISARZ WYBORCZY
W RADOMIU
/-/ Grzegorz Wójtowicz
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2010-09-26 22:11:35.
I N F O R M A C J A
KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE
z dnia 21 września 2010 roku


W związku z zarządzonymi na dzień 21 listopada 2010 r. wyborami samorządowymi komisarze wyborczy powołani na terenie województwa mazowieckiego przyjmują zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych w terminie od dnia ogłoszenia rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów ( Dz. U. Nr 171, poz. 1151 z dnia 20 września 2010 r. ) do dnia 4 października 2010 r. w niżej podanych miejscach i godzinach: Terminy i miejsca

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2010-09-26 22:14:26.
 Informacja o miejscach na obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2010-09-29 11:10:58.
 Informacja o zmianie siedziby komisji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2010-09-29 11:11:31.
 Obwieszczenie - okręgi wyborcze

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2010-09-29 11:11:53.
 Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów sejmików województw.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2010-09-29 11:16:40.
 Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarzadzenia wyborów.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2010-09-29 11:18:03.
 Ustawa o bezpośrednim wyborze wójta burmistrza prezydenta.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2010-09-29 11:18:56.
 Zarządzenie w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej w Sarnowie.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2010-09-29 11:20:08.
Data wprowadzenia: 2010-09-29 11:20:08
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak