> oświadczenia za rok 2002

oświadczenia za rok 2002

 
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2004-02-12 16:22:58 | Data modyfikacji: 2010-05-27 12:49:34.
 
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta Gminy

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2004-02-12 16:28:41 | Data modyfikacji: 2010-05-27 12:48:52.
 
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2004-02-12 17:00:31 | Data modyfikacji: 2010-05-27 12:50:19.
 
Oświadczenie majątkowe Sekretarz Gminy

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2004-02-12 17:06:32 | Data modyfikacji: 2010-05-27 12:50:46.
 
Oświadczenie majątkowe Skarbnik Gminy

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2004-02-12 17:10:39 | Data modyfikacji: 2010-05-27 12:51:08.
 
Oświadczenie majątkowe Kierownik USC

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2004-02-12 17:17:51 | Data modyfikacji: 2010-05-27 12:52:20.
 
Oświadczenie majątkowe Kierownika GOPS

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2004-02-12 17:22:36 | Data modyfikacji: 2010-05-27 12:52:41.
 
Oświadczenie majątkowe Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2004-02-12 17:27:39 | Data modyfikacji: 2010-05-27 12:53:24.
 
Oświadczenie majątkowe Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokim Kole

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2004-02-12 17:33:02 | Data modyfikacji: 2010-05-27 12:53:45.
Data wprowadzenia: 2004-02-12 17:33:02
Data modyfikacji: 2010-05-27 12:53:45
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul.Lubelska 16
26-920 Gniewoszów
Wójt Gminy
Marcin Gac
Kontakt:
Tel: (+48 48) 62 15 003
Fax: (+48 48) 62 15 003
e-mail: gmina@gniewoszow.pl