> 2010

2010

 
Uchwala nr: RlO-R/364/10 w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gniewoszów projekcie uchwały budżetowej oraz możliwości sfinansowania pIanowanego w budżecie deficytu na rok 2011.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2010-12-29 13:45:47.
 
Uchwała nr: RlO-R / 365 /10 w sprawie: opinii o przedłożonym projekcie uchwały w spawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2010-12-29 13:47:29.

Zobacz:
 Sesja XXXIV .  Sesja XXXV .  Sesja XXXVI .  Sesja XXXVII .  Sesja XXXVIII .  Sesja XXXIX .  Sesja XL .  Sesja XLI .  Sesja I .  Sesja II .  Sesja III . 
Data wprowadzenia: 2010-12-29 13:47:29
Obowiązuje od: 2010-12-02
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul.Lubelska 16
26-920 Gniewoszów
Wójt Gminy
Marcin Gac
Kontakt:
Tel: (+48 48) 62 15 003
Fax: (+48 48) 62 15 003
e-mail: gmina@gniewoszow.pl