Przetargi

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla Gminy Gniewoszów na rok 2019, sporządzony zgodnie z wymogiem zawartym w art. 13a. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia 2018.10.16 )

 

lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi Przewidywany tryb udzielenia zamówienia Orientacyjna
wartość
zamówienia
zł (netto)
Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
1 Przebudowa dwóch zbiorników na wodę o pojemności 100 m3 każdy w ujęciu w Oleksowie. roboty budowlane Przetarg nieograniczony 260 000,00 I kw.
2 Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Boguszówka „Stawki” roboty budowlane Przetarg nieograniczony 191 000,00 I kw.
3 Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Markowola-Kolonia roboty budowlane Przetarg nieograniczony 191 000,00 I kw.


Gniewoszów, 05.02.2019 r.
Wójt Gminy Gniewoszów

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2019-02-05 14:36:37 | Data modyfikacji: 2019-02-06 07:47:35.

Zobacz:
 aktualne ogłoszenia .  Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla Gminy Gniewoszów na rok 2017 .  Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r. .  archiwum ogłoszeń .  Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla Gminy Gniewoszów na rok 2019 . 
Data wprowadzenia: 2019-02-05 14:36:37
Data modyfikacji: 2019-02-06 07:47:35
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak