Przetargi

 

 

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla Gminy Gniewoszów na rok 2020 sporządzony zgodnie z wymogiem zawartym w art. 13a. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27 )

 

Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi tryb zamówienia orientacyjna wartość netto [zł] Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
Przebudowa odcinka drogi w m. Wysokie Koło „Powiśle” roboty budowlane Przetarg nieograniczony 229 480,00

I kw.


Przebudowa odcinka drogi w m. Sarnów „Nowe Pole” roboty budowlane Przetarg nieograniczony 198 185,00 I kw.
Dostawa oleju opałowego do kotłowni w budynku Z.S.P. W Gniewoszowie dostawa Przetarg nieograniczony 130 000,00 I kw.
Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Gniewoszów w roku szkolnym 2020-2021 usługi Przetarg nieograniczony 96 000,00 III kw.
Usługi polegające na odbieraniu i zagospodarowaniu stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Gniewoszów oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) usługi Przetarg nieograniczony 490 000,00 IV kw.

 

 

 

Skan planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 r.

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2020-02-06 15:11:38 | Data modyfikacji: 2020-02-06 15:33:16.

 

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla Gminy Gniewoszów na rok 2019, sporządzony zgodnie z wymogiem zawartym w art. 13a. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia 2018.10.16 )

 

lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi Przewidywany tryb udzielenia zamówienia Orientacyjna
wartość
zamówienia
zł (netto)
Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
1 Przebudowa dwóch zbiorników na wodę o pojemności 100 m3 każdy w ujęciu w Oleksowie. roboty budowlane Przetarg nieograniczony 260 000,00 I kw.
2 Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Boguszówka „Stawki” roboty budowlane Przetarg nieograniczony 191 000,00 I kw.
3 Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Markowola-Kolonia roboty budowlane Przetarg nieograniczony 191 000,00 I kw.


Gniewoszów, 05.02.2019 r.
Wójt Gminy Gniewoszów

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2019-02-05 14:36:37 | Data modyfikacji: 2020-02-06 15:33:42.

Zobacz:
 aktualne ogłoszenia .  Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla Gminy Gniewoszów na rok 2017 .  Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r. .  archiwum ogłoszeń .  Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla Gminy Gniewoszów na rok 2019 . 
Data wprowadzenia: 2019-02-05 14:36:37
Data modyfikacji: 2020-02-06 15:33:42
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak