Sesja XVIII

 Uchwała Nr XVIII/112/08 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2008r. oraz przesunięcia wydatków między działami w budżecie gminy na 2008r.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2008-07-15 10:14:47.
 Uchwała Nr XVIII/113/08 w sprawie wyrównania wynagrodzenia Wójta Gminy Pana Stefana Marka Banasia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2008-06-19 14:46:47.
 Uchwała Nr XVIII/114/08 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektów w ramach VII Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2008-06-19 14:47:46.
 Zał. do uchw. Nr XIII/75/07 po wprowadzeniu zmian uchwałą Nr XVIII/112/08

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2008-07-15 10:18:59.

Zobacz:
 Sesja XIV .  Sesja XV .  Sesja XVI .  Sesja XVII .  Sesja XVIII .  Sesja XIX .  Sesja XX .  Sesja XXI .  Sesja XXII .  Sesja XXIII .  Sesja XXIV . 
Data wprowadzenia: 2008-07-15 10:18:59
Autor: Maria Halina Banaś
ObowižEzuje od: 2008-05-20
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak