sesja XXV

 Uchwała Nr XXV/226/05 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005r.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2008-06-19 09:38:50.
 Uchwała Nr XXV/227/05 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006r

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2008-06-19 09:40:18.
 Uchwała Nr XXV/228/05 w sprawie ustalenia na 2006r. regulaminu wynagradzania dla nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę regulującego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego , szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, nagród oraz wysokości i zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2008-06-19 09:41:23.
 Uchwała Nr XXV/229/05 w sprawie opinii na temat zmian miejscowości na terenie gminy Gniewoszów

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2008-06-19 09:42:32.
 Uchwała Nr XXV/230/05 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2008-06-19 09:44:07.

Zobacz:
 sesja XIX .  sesja XX .  sesja XXI .  sesja XXII .  sesja XXIII .  sesja XXIV .  sesja XXV .  Sesja XXVI . 
Data wprowadzenia: 2008-06-19 09:44:07
Autor: Marek Banaś
ObowižEzuje od: 2005-12-29
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak