Sesja XV

 Uchwała Nr XV/93/08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008r.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2008-06-19 13:05:42 | Data modyfikacji: 2008-06-19 13:06:16.
 Uchwała Nr XV/94/08 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi, tj. : osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniaowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania , jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2008-06-19 13:08:04.
 Uchwała Nr XV/95/08 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego mieszkańców wsi Wólka Bachańska w celu wyboru sołtysa.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2008-06-19 13:11:23.
 Uchwała Nr XV/96/08 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego mieszkańców wsi Gniewoszów w celu wyboru sołtysa.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2008-06-19 13:25:33 | Data modyfikacji: 2008-06-19 13:26:01.
 Uchwała Nr XV/97/08 w sprawie przekazania Publicznej Szkole Podstawowej w Borku użytkowanego mienia w zarząd

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2008-06-19 13:27:51.
 Uchwała Nr XV/98/08 w sprawie przekazania Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokim Kole użytkowanego mienia w zarząd

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2008-06-19 13:28:45.
 Uchwała Nr XV/99/08 w sprawie przekazania Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu w Gniewoszowie użytkowanego mienia w zarząd

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2008-06-19 13:29:29.
 Uchwała Nr XV/100/08 w sprawie przekazania Publicznemu Gimnazjum w Gniewoszowie użytkowanego mienia w zarząd

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2008-06-19 13:30:15.

Zobacz:
 Sesja XIV .  Sesja XV .  Sesja XVI .  Sesja XVII .  Sesja XVIII .  Sesja XIX .  Sesja XX .  Sesja XXI .  Sesja XXII .  Sesja XXIII .  Sesja XXIV . 
Data wprowadzenia: 2008-06-19 13:30:15
Autor: Maria Halina Banaś
ObowižEzuje od: 2008-03-07
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak