Sesja XIV

 Uchwała Nr XIV/84/08 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana J.S na działalność Wójta Gminy w Gniewoszowie.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2008-04-03 14:47:47 | Data modyfikacji: 2010-02-25 11:56:17.
 Uchwała Nr XIV/85/08 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki inwestycyjnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pod nazwą "Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Giewoszowie.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2008-06-19 12:17:20 | Data modyfikacji: 2008-06-19 12:31:54.
 Uchwała Nr XIV/86/08 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2008r.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2008-06-19 12:28:30.
 Uchwała Nr XIV/87/08 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2008r.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2008-06-19 12:34:03.
 Uchwała Nr XIV/88/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i ustalenia wartości jednego punktu (w złotych) do sporządzenia tabeli miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2008-06-19 12:39:08.
 Uchwała Nr XIV/89/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i ustalenia wartości jednego punktu (w złotych) do sporządzenia tabeli miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników jednostek działających w zakresie oświaty, nie będących nauczycielami

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2008-06-19 12:40:00.
 Uchwała Nr XIV/90/08 w sprawie ustalenia na 2008r. regulaminu wynagradzania dla nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę regulującego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego , szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, nagród oraz wysokości i zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2008-06-19 12:41:51.
 Uchwała Nr XIV/91/08 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/79/07 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/61/07 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 16 października 2007r. w sprawie określenia formy organizacyjno – prawnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2008-06-19 12:46:04.
 Uchwała Nr XIV/92/08 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/80/07 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/62/07 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 16 października 2007r. w sprawie określenia formy organizacyjno – prawnej publicznych szkół na terenie gminy Gniewoszów

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2008-06-19 12:47:20.

Zobacz:
 Sesja XIV .  Sesja XV .  Sesja XVI .  Sesja XVII .  Sesja XVIII .  Sesja XIX .  Sesja XX .  Sesja XXI .  Sesja XXII .  Sesja XXIII .  Sesja XXIV . 
Data wprowadzenia: 2008-06-19 12:47:20
Autor: Maria Halina Banaś
ObowižEzuje od: 2008-02-22
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak