Sesja XIII

 Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu ustalającego zasady korzystania ze stołówki szkolnej oraz odpłatności za posiłki przygotowane w stołówce szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokim Kole

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2008-04-03 14:32:00.
 Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu ustalającego zasady korzystania ze stołówki szkolnej oraz odpłatności za posiłki przygotowane w stołówce szkolnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Gniewoszowie przy ul. M. Konopnickiej 19

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2008-04-03 14:32:47.
 Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/61/07 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 16 października 2007r. w sprawie określenia formy organizacyjno – prawnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2008-04-03 14:33:41.
 Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/62/07 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 16 października 2007r. w sprawie określenia formy organizacyjno – prawnej publicznych szkół na terenie gminy Gniewoszów

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2008-04-03 14:34:36.
 Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008r.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2008-04-03 14:35:13.
 Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Gniewoszowie na 2008r.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2008-04-03 14:36:07.
 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2008r.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2008-04-03 14:36:41.
 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gniewoszów na rok 2008.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2008-04-03 14:52:38.
 Uchwała Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o projekcie budżetu na rok 2008

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Janina Filipowicz | Data wprowadzenia: 2008-06-19 11:25:28 | Data modyfikacji: 2008-06-19 11:25:44.
 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2007r.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2008-07-15 10:09:33.
 Załącznik Nr. 1 do Uchwały XIII/75/07

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2008-06-19 11:29:38 | Data modyfikacji: 2008-06-19 11:31:53.
 Załącznik Nr. 2 do Uchwały XIII/75/07

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2008-06-19 11:35:03 | Data modyfikacji: 2008-06-19 11:42:05.
 Załącznik Nr. 3 do Uchwały XIII/75/07

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2008-06-19 11:36:13.
 Załącznik Nr. 4 do Uchwały XIII/75/07

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2008-06-19 11:36:41.
 Załącznik Nr. 5 do Uchwały XIII/75/07

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2008-06-19 11:37:14.
 Załącznik Nr. 5a do Uchwały XIII/75/07

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2008-06-19 11:37:50.
 Załącznik Nr. 6 do Uchwały XIII/75/07

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2008-06-19 11:38:31.
 Załącznik Nr. 7 do Uchwały XIII/75/07

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2008-06-19 11:39:00.
 Załącznik Nr. 8 do Uchwały XIII/75/07

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2008-06-19 11:39:32.
 Załącznik Nr. 9 do Uchwały XIII/75/07

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2008-06-19 11:40:08.
 Załącznik do Uchwały Nr XIII/76/07

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2008-07-15 10:12:15.

Zobacz:
 sesja V .  sesja VI .  Sesja VII .  Sesja VIII .  Sesja IX .  Sesja X .  Sesja XI .  Sesja XII .  Sesja XIII . 
Data wprowadzenia: 2008-07-15 10:12:15
Autor: Maria Halina Banaś
ObowižEzuje od: 2007-12-28
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak