Sesja XI

 Uchwała Nr XI/60/07 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2007r.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2008-01-10 09:44:34.
 Uchwała Nr XI/63/07 w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego oraz Regulaminu Wypożyczeń Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2008-01-10 09:47:49.
 Uchwała Nr XI/64/07 w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Gniewoszowie do określania terminu i miejsca wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służboiwej wobec Przewodniczącego Rady Gminy w Gniewoszowie.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2008-01-10 09:50:10.
 Uchwała Nr XI/65/07 wyrażenia zgody na użyczenie lokalu dla Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2008-01-10 09:53:18.

Zobacz:
 sesja V .  sesja VI .  Sesja VII .  Sesja VIII .  Sesja IX .  Sesja X .  Sesja XI .  Sesja XII .  Sesja XIII . 
Data wprowadzenia: 2008-01-10 09:53:18
Autor: Maria Halina Banaś
ObowižEzuje od: 2007-10-16
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak