Sesja VII

 Uchwała Nr VII/37/07 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006r. i udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy w Gniewoszowie

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2008-01-10 08:41:51.
 Uchwała VII/38/07 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie za 2006 r.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2008-01-10 08:43:12.
 Uchwała Nr VII/39/ 07 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2008-01-10 08:44:08.
 Uchwała Nr VII/40/07 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2007r

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2008-01-10 08:44:58.

Zobacz:
 sesja V .  sesja VI .  Sesja VII .  Sesja VIII .  Sesja IX .  Sesja X .  Sesja XI .  Sesja XII .  Sesja XIII . 
Data wprowadzenia: 2008-01-10 08:44:58
Autor: Maria Halina Banaś
ObowižEzuje od: 2007-04-19
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak