Sesje

 

Z A W I A D O M I E N I EUprzejmie zawiadamiam, że w dniu 31 sierpnia 2007 r. /piątek/ o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie odbędzie się IX sesja Rady Gminy w Gniewoszowie.


Projekt porządku dziennego obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I-sze półrocze 2007r. w tym
 5. zapoznanie z opinią RIO.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego
 7. Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kozienicach
 9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Gniewoszów.
 10. Pytania i wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.


Z poważaniem:

Przewodniczący Rady Gminy

Maria Halina Banaś

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2007-08-23 12:15:34.
Data wprowadzenia: 2007-08-23 12:15:34
Autor: Maria Halina Banaś
ObowižEzuje od: 2007-08-31
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak