sesja XXXII

 UCHWAŁA Nr XXXII/275/06 w sprawie uchwalenia „Programu ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z indywidualnych gospodarstw rolnych”

Uchylona - uchwała XXXIII/288/06

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2007-07-30 14:37:12 | Data modyfikacji: 2010-02-12 12:37:20.
 Uchwała Nr XXXII/276/06 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości mieszkaniowej w drodze bezprzetargowej

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2007-07-30 14:37:55 | Data modyfikacji: 2010-02-12 12:26:07.
 Uchwała Nr XXXII/277/06 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2007-07-30 14:39:05 | Data modyfikacji: 2010-02-12 12:28:13.
 UCHWAŁA Nr XXXII/278/06 w sprawie uchwalenia „ Wieloletniego programu inwestycyjnego dla Gminy Gniewoszów na lata 2007 - 2011”

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2007-07-30 14:40:00.
 Uchwała Nr XXXII/279/06 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana J.S. na działalność Wójta Gminy w Gniewoszowie

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2007-07-30 14:42:27 | Data modyfikacji: 2010-02-12 12:31:39.

Zobacz:
 sesja XXVI .  sesja XXVII .  sesja XXVIII .  sesja XXIX .  sesja XXX .  sesja XXXI .  sesja XXXII .  sesja XXXIII .  sesja I .  sesja II .  sesja III .  sesja IV . 
Data wprowadzenia: 2007-07-30 14:42:27
Data modyfikacji: 2010-02-12 12:31:39
Autor: Marek Banaś
ObowižEzuje od: 2006-09-27
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak