sesja XXIV

 Uchwała Nr XXIV/212/05 w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Gniewoszów.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2007-07-30 14:18:45.
 Uchwała Nr XXIV/213/05 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Gniewoszów.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2007-07-30 14:19:27.
 Uchwała Nr XXIV/214/05 w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Gniewoszów.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2007-07-30 14:20:09.
 Uchwała Nr XXIV/215/05 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2005r

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2007-07-30 14:20:48.
 Uchwała Nr XXIV/216/05 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2005r

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2007-07-30 14:21:24.
 Uchwała Nr XXIV/217/05 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2005r

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2007-07-30 14:22:08.
 Uchwała Nr XXIV/218/05 w sprawie wprowadzenia ponadplanowych dochodów do budżetu gminy na rok 2005

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2007-07-30 14:22:52.
 Uchwała Nr XXIV/219/05 w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych pomiędzy działami w budżecie gminy na 2005r

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2007-07-30 14:23:41.
 Uchwała Nr XXIV/220/05 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiary godzin zajęć dla pedagoga szkolnego w gminie Gniewoszów

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2007-07-30 14:24:22.
 Uchwała Nr XXIV/221/05 a sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom , którym powierzono stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Gniewoszów

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2007-07-30 14:26:48.
 Uchwała Nr XXIV/222/05 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2007-07-30 14:27:57.
 Uchwała Nr XXIV/223/05 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/211/05 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 23 września 2005r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Gniewoszów stawek opłat za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych, których obowiązek usuwania przejęła gmina, zarządzenia poboru tych opłat w drodze inkasa , wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso - zmieniona uchwała Nr XVII/11/08 z dnia 30.04.2008r.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2008-06-19 08:32:40 | Data modyfikacji: 2008-06-19 08:34:11.
 Uchwała Nr XXIV/224/05 w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy na podjecie negocjacji z Zarządem Spółki Wspólnoty Gruntowej Wsi Gniewoszów o zamianie nieruchomości gruntowych

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2008-06-19 09:33:07.
 Uchwała Nr XXIV/225/05 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Tomasza Ograbka na działalność Wójta Gminy w Gniewoszowie

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2008-06-19 09:35:10 | Data modyfikacji: 2010-02-09 10:27:36.

Zobacz:
 sesja XIX .  sesja XX .  sesja XXI .  sesja XXII .  sesja XXIII .  sesja XXIV .  sesja XXV .  Sesja XXVI . 
Data wprowadzenia: 2008-06-19 09:35:10
Data modyfikacji: 2010-02-09 10:27:36
Autor: Marek Banaś
ObowižEzuje od: 2005-12-07
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak