Wójt i Kierownicy Jednostek Podległych

 Wójt gminy

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2007-06-14 09:40:06 | Data modyfikacji: 2007-06-25 09:38:27.
 Zastępca Wójta do 01 I 2007

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Paweł Mytych | Data wprowadzenia: 2007-06-25 09:29:11 | Data modyfikacji: 2007-06-28 09:11:22.
 Sekretarz Gminy

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Danuta Gogacz | Data wprowadzenia: 2007-06-25 09:40:35 | Data modyfikacji: 2007-06-28 09:10:49.
 Skarbnik

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Woźniak | Data wprowadzenia: 2007-06-25 09:41:50 | Data modyfikacji: 2007-06-28 09:10:22.
 Kierownik USC

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Henryka Siczek | Data wprowadzenia: 2007-06-25 09:42:53 | Data modyfikacji: 2007-06-28 09:09:51.
 Kierownik GOPS / Zastępca Wójta

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Bogdan Przychodzeń | Data wprowadzenia: 2007-06-25 09:44:21 | Data modyfikacji: 2007-06-28 09:09:28.
 Kierownik SPZOZ

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Katarzyna Tymińska | Data wprowadzenia: 2007-06-25 09:45:40 | Data modyfikacji: 2007-06-28 09:06:20.
 Dyrektor Gimnazjum

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Elżbieta Łyszcz | Data wprowadzenia: 2007-06-25 09:48:36 | Data modyfikacji: 2007-06-28 09:09:04.
  Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gniewoszowie

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Teresa Filiks | Data wprowadzenia: 2007-06-25 09:49:56 | Data modyfikacji: 2007-06-28 09:08:38.
 Dyrektor PSP Borek

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Dorota Janus | Data wprowadzenia: 2007-06-25 09:50:50 | Data modyfikacji: 2007-06-28 09:08:03.
 Dyrektor PSP w Wysokim Kole

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Joanna Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2007-06-25 09:51:46 | Data modyfikacji: 2007-06-28 09:07:36.
 Kierownik Biblioteki (przed zmianą)

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Grzegorz Szewczyk | Data wprowadzenia: 2007-06-25 09:53:03 | Data modyfikacji: 2007-06-28 09:07:13.
  Kierownik Biblioteki (po zmianie)

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Ilona Lentas | Data wprowadzenia: 2007-06-25 09:54:51 | Data modyfikacji: 2007-06-28 09:06:52.

Zobacz:
 Radni .  Wójt i Kierownicy Jednostek Podległych . 
Data wprowadzenia: 2007-06-25 09:54:51
Data modyfikacji: 2007-06-28 09:06:52
Autor: Ilona Lentas
ObowižEzuje od: 2007-04-30
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak