Radni

 Maria Halina Banaś - Przewodnicząca Rady Gminy

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Banaś | Data wprowadzenia: 2007-06-14 09:41:22 | Data modyfikacji: 2007-06-28 09:14:49.
 Andrzej Gugała

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Andrzej Gugała | Data wprowadzenia: 2007-06-28 11:12:41 | Data modyfikacji: 2007-06-28 11:15:29.
 Henryk Sadura

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Henryk Sadura | Data wprowadzenia: 2007-06-28 11:16:32.
 Jan Pułka

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Jan Pułka | Data wprowadzenia: 2007-06-28 11:17:40.
 Jan Tyburcy

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Jan Tyburcy | Data wprowadzenia: 2007-06-28 11:20:09.
 Jolanta Jakubowska

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Jolanta Jakubowska | Data wprowadzenia: 2007-06-28 11:21:25.
 Wiesław Kaczkowski

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Wiesław Kaczkowski | Data wprowadzenia: 2007-06-28 11:22:10.
 Krystyna Szafranek

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Krystyna Szafranek | Data wprowadzenia: 2007-06-28 11:23:03.
 Krzysztof Karsznia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Krzysztof Karsznia | Data wprowadzenia: 2007-06-28 11:24:04.
 Danuta Kubicka

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Danuta Kubicka | Data wprowadzenia: 2007-06-28 11:25:54.
 Łukasz Kamionka

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Łukasz Kamionka | Data wprowadzenia: 2007-06-28 11:26:41.
 Mariusz Szczepaniak

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Mariusz Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2007-06-28 11:27:30.
 Roman Pytrus

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Roman Pytrus | Data wprowadzenia: 2007-06-28 11:28:17.
 Roman Bąk

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Roman Bąk | Data wprowadzenia: 2007-06-28 11:29:01.
 Tadeusz Gawinek

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Tadeusz Gawinek | Data wprowadzenia: 2007-06-28 11:29:38.

Zobacz:
 Radni .  Wójt i Kierownicy Jednostek Podległych . 
Data wprowadzenia: 2007-06-28 11:29:38
Autor: Tadeusz Gawinek
ObowižEzuje od: 2007-03-19
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak