sesja VI

 Uchwała Nr VI/27/07 w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy w Gniewoszowie
Utrata mocy obowiązującej Uchwała nr XXV/141/09

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2007-05-17 12:16:25 | Data modyfikacji: 2010-02-25 13:33:23.
 Uchwała Nr VI/28/07 w sprawie ustalenia diet dla sołtysów za udział w pracach Rady Gminy

Utrata mocy obowiazującej Uchwała Nr XXV/142/09

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2007-05-17 12:17:12 | Data modyfikacji: 2010-03-09 09:44:01.
 Uchwała Nr VI/29/07 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Pana Stefana Marka Banasia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2007-05-17 12:19:06.
 Uchwała Nr VI/30/07 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2007r oraz przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2007-05-17 12:21:10.
 Uchwała Nr VI/31/07 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2007r

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2007-05-17 12:21:49.
 Uchwała Nr VI/32/07 w sprawie przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2007-05-17 12:22:33.
 Uchwała Nr VI/33/07 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr II/6/06 Rady Gminy w Gniewioszowie

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2007-05-17 12:23:19.
 Uchwała Nr VI/34/07 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości mieszkaniowej w drodze bezprzetargowej

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2007-05-17 12:24:00 | Data modyfikacji: 2008-11-21 22:18:16.
 Uchwała Nr VI/35/07 w sprawie określenia zasad dokonywania zakupu, leasingu, zbywania lub przyjmowania darowizn aparatury i sprzętu medycznego i innego oraz zasad dzierżawy i wynajmu majątku trwałego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2007-05-17 12:24:44.
 Uchwała Nr VI/36/07 w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy i Sekretarza Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2007-05-17 12:25:26.

Zobacz:
 sesja V .  sesja VI .  Sesja VII .  Sesja VIII .  Sesja IX .  Sesja X .  Sesja XI .  Sesja XII .  Sesja XIII . 
Data wprowadzenia: 2007-05-17 12:25:26
Autor: Maria Halina Banaś
ObowižEzuje od: 2007-03-30
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak