sesja IV

 Uchwała Nr IV/17/06 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2006r

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2007-05-17 12:00:48.
 Uchwała Nr IV/18/06 w sprawie wprowadzenia ponadplanowych dochodów w budżecie gminy na 2006r

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2007-05-17 12:02:06.
 Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej na 2006r

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2007-05-17 12:03:12.
 Uchwała Nr V/19/06 w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między działami i rozdziałami w budżecie gminy na 2006r

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2007-05-17 12:04:07.
 Uchwała Nr IV/20/06 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007r.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2007-05-17 12:05:11.

Zobacz:
 sesja XXVI .  sesja XXVII .  sesja XXVIII .  sesja XXIX .  sesja XXX .  sesja XXXI .  sesja XXXII .  sesja XXXIII .  sesja I .  sesja II .  sesja III .  sesja IV . 
Data wprowadzenia: 2007-05-17 12:05:11
Autor: Maria Halina Banaś
ObowižEzuje od: 2006-12-29
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak