sesja III

 Uchwała Nr III/9/06 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Gniewoszów

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2007-05-17 12:55:57 | Data modyfikacji: 2007-05-17 12:56:09.
 Uchwała Nr III/10/06 w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2007-05-17 12:57:28 | Data modyfikacji: 2007-05-17 12:58:30.
 Uchwała Nr III/11/06 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Gniewoszów.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2007-05-17 12:58:20 | Data modyfikacji: 2007-05-17 12:59:18.
 Uchwała Nr III/12/06 w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Gniewoszów.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2007-05-17 11:55:20 | Data modyfikacji: 2007-05-17 12:59:31.
  Uchwała Nr III/13/06 w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej
Wprowadzono zmianę - Uchwała nr VIII/52/07

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2007-05-17 11:56:11 | Data modyfikacji: 2010-02-25 11:45:09.
 Uchwała Nr III/14/06 w sprawie wyboru przedstawicieli gminy do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kozienickiej

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2007-05-17 11:56:53 | Data modyfikacji: 2007-05-17 12:59:56.
 Uchwała Nr III/15/06 w sprawie wyrażenia opinii o projektowanym włączeniu części obszaru gminy Gniewoszów do Sieci Natura 2000

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2007-05-17 11:58:40 | Data modyfikacji: 2007-05-17 13:00:05.
 Uchwała Nr III/16/06 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Studium dla potrzeb planów ochrony przeciwpowodziowej - Etap III

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2007-05-17 11:59:31 | Data modyfikacji: 2007-05-17 13:00:15.

Zobacz:
 sesja XXVI .  sesja XXVII .  sesja XXVIII .  sesja XXIX .  sesja XXX .  sesja XXXI .  sesja XXXII .  sesja XXXIII .  sesja I .  sesja II .  sesja III .  sesja IV . 
Data wprowadzenia: 2007-05-17 11:59:31
Data modyfikacji: 2007-05-17 13:00:15
Autor: Maria Halina Banaś
ObowižEzuje od: 2006-12-12
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak