sesja XXVII

 Uchwała Nr XXVII/235/06 w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Gniewoszów” Panu Władysławowi Sosnowskiemu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2007-03-13 14:18:04 | Data modyfikacji: 2008-11-27 14:04:07.
 Uchwała Nr XXVII/236/06 w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Gniewoszów” Panu Marianowi Jaworskiemu.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2007-03-13 14:18:59 | Data modyfikacji: 2008-11-27 07:48:37.
 Uchwała Nr XXVII/237/06 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gniewoszów UTRATA MOCY OBOWIĄZUJĄCEJ UCHWAŁĄ NR.XXXIII/285/06

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2007-03-13 14:20:21 | Data modyfikacji: 2007-07-30 12:00:57.
 Uchwała Nr XXVII/238/06 w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnych i przeznaczonych pod zabudowę zagrodową o łącznej pow.15,6171 ha położonych we wsi Borek –Fort ,Gmina Gniewoszów stanowiących własność Gminy Gniewoszów w drodze „ ustnego przetargu nieograniczonego”

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2007-03-13 14:21:15.
 Uchwała Nr XXVII/239/06 w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 5/2006 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 2 lutego 2006r. w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Gniewoszów obowiązku usuwania z obiektów budowlanych nadmiaru śniegu lub lodu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2007-03-13 14:22:03.

Zobacz:
 sesja XXVI .  sesja XXVII .  sesja XXVIII .  sesja XXIX .  sesja XXX .  sesja XXXI .  sesja XXXII .  sesja XXXIII .  sesja I .  sesja II .  sesja III .  sesja IV . 
Data wprowadzenia: 2007-03-13 14:22:03
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak