Strategia rozwoju

Strategia rozwoju Gminy Gniewoszów na lata 2016-2022.

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2016-01-07 12:49:57.
Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Gniewoszów na lata 2008 - 2013. Strategia została przyjęta uchwałą nr XXIV/135/2008 w dniu 30 XII 2008 przez Radę Gminy Gniewoszów.  Strategia 2008-20013

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2009-12-03 13:24:57 | Data modyfikacji: 2009-12-03 13:26:32.
Strategię Rozwoju Gminy Gniewoszów przyjęła 13 września 2004 r. Rada Gminy Gniewoszów.  Strategia Rozwoju Gminy Gniewoszów

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2003-07-31 13:53:08 | Data modyfikacji: 2009-12-03 13:27:00.
Projekt strategii

rozwiązywania problemów społecznych gminy Gniewoszów na lata 2023-2028

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2023-03-13 12:52:13 | Data modyfikacji: 2023-03-22 14:30:28.
Data wprowadzenia: 2023-03-13 12:52:13
Data modyfikacji: 2023-03-22 14:30:28
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak