sesja XXVI

 Uchwała Nr XXVI/231/06 w sprawie odpłatności za pomoc przyznaną w formie zasiłku w ramach Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2007-03-12 10:52:02.
 Uchwała Nr XXVI/232/06 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006r.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2007-03-12 10:52:53.
  Uchwała Nr XXVI/233/06 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Gniewoszowie na 2006r

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2007-03-12 10:53:39.
 Uchwała Nr XXVI/234/06 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2006r.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2007-03-12 10:54:38.

Zobacz:
 sesja XXVI .  sesja XXVII .  sesja XXVIII .  sesja XXIX .  sesja XXX .  sesja XXXI .  sesja XXXII .  sesja XXXIII .  sesja I .  sesja II .  sesja III .  sesja IV . 
Data wprowadzenia: 2007-03-12 10:54:38
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak