sesja XXX

 Uchwała Nr XXX/260/06 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2006r

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2007-03-12 10:35:15.
 Uchwała Nr XXX/261/06 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2006r

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2007-03-12 10:36:11.
 Uchwała Nr XXX/262/06 w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami w budżecie gminy na 2006r

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2007-03-12 10:36:45.
 Uchwała Nr XXX/263/06 w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Kierownika Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2007-03-12 10:37:18.
 Uchwała Nr XXX/264/06 w sprawie ustalenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2007-03-12 10:37:58.
 Uchwała Nr XXX/265/06 w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Ziemi Kozienickiej

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2007-03-12 10:38:36.
 Uchwała Nr XXX/266/06 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wodę.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2007-03-12 10:39:14.
 Uchwała Nr XXX/267/06 w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie dostarczania wody z wodociągu gminnego, wywozu ścieków na terenie gminy Gniewoszów oraz zasad kalkulacji ceny 1m3 ścieków z nieruchomości stanowiących własność gminy

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2007-03-12 10:39:56.

Zobacz:
 sesja XXVI .  sesja XXVII .  sesja XXVIII .  sesja XXIX .  sesja XXX .  sesja XXXI .  sesja XXXII .  sesja XXXIII .  sesja I .  sesja II .  sesja III .  sesja IV . 
Data wprowadzenia: 2007-03-12 10:39:56
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak