sesja XX

 Uchwała Nr XX/187/05 w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Sarnowie

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2007-07-30 13:24:03.
 Uchwała Nr XX/188/05 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2005r.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2007-07-30 13:25:02.
 Uchwała Nr XX/189/05 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki inwestycyjnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pod nazwą kompleksowe wodociągowanie pozostałych miejscowości gminy

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2007-07-30 13:25:52.
 Uchwała Nr XX/190/05 w sprawie ustalenia granic obwodu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gniewoszowie

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2007-07-30 13:38:27.
 Uchwała Nr XX/191/05 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Gniewoszów.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2007-07-30 13:39:19.
 Uchwała Nr XX/192/05 w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Wójta Gminy Pana mgr Wiesława Andrzeja Pawlonki.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2007-07-30 13:40:35.
 Uchwała XX/193/05 w sprawie zmiany statutu Związku Gmin Ziemi Kozienickiej

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2007-07-30 13:41:30.

Zobacz:
 sesja XIX .  sesja XX .  sesja XXI .  sesja XXII .  sesja XXIII .  sesja XXIV .  sesja XXV .  Sesja XXVI . 
Data wprowadzenia: 2007-07-30 13:41:30
Autor: Marek Banaś
ObowižEzuje od: 2005-03-21
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak