sesja XIX

 Uchwała Nr XIX/178/05 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy w związku z likwidacją środka specjalnego

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2007-07-30 13:10:55.
 Uchwała Nr XIX/179/05 w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Sarnowie

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2007-07-30 13:13:47.
 Uchwała Nr XIX/180/05 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i ustalenia wartości jednego punktu (w złotych) do sporządzenia tabeli miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników jednostek działających w zakresie oświaty, nie będących nauczycielami
Uchwała mocy obowiązującej Uchwała nr XIV/89/08

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2007-07-30 13:14:29 | Data modyfikacji: 2010-02-25 13:06:08.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2007-07-30 13:15:41 | Data modyfikacji: 2010-02-25 13:04:08.
 Uchwała Nr XIX/182/05 w sprawie funkcjonowania po dniu 31 sierpnia 2005r. Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Gniewoszowie

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2007-07-30 13:17:08.
 Uchwała Nr XIX/183/05 w sprawie uchwalenia zasad świadczenia przez gminę pomocy uczniom w zakresie dożywiania w formie zakupu posiłku oraz zwrotu poniesionych wydatków na ten cel w roku 2005

Utrata mocy obwiązującej - uchwała XXVI/231/06

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2007-07-30 13:19:38 | Data modyfikacji: 2010-02-12 12:14:23.
 Uchwała Nr XIX/184/05 w sprawie sprzedaży nieruchomość o pow. 6,5184 ha – forty wojskowe położonej we wsi Borek, Gmina Gniewoszów stanowiącej własność Gminy Gniewoszów w drodze przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2007-07-30 13:20:33.
 Uchwała Nr XIX/185/05 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Gniewoszowie na 2005r.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2007-07-30 13:21:17.
 Uchwała Nr XIX/186/05 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2005r.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2007-07-30 13:22:00.

Zobacz:
 sesja XIX .  sesja XX .  sesja XXI .  sesja XXII .  sesja XXIII .  sesja XXIV .  sesja XXV .  Sesja XXVI . 
Data wprowadzenia: 2007-07-30 13:22:00
Autor: Marek Banaś
ObowižEzuje od: 2005-02-03
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak