sesja XVIII

 uchwała Nr XVIII/171/04 z 30.12.2004 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2005-02-21 14:13:22.
 uchwała Nr XVIII/172/04 z 30.12.2004 r.w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między działami w budżecie gminy na 2004 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2005-02-21 14:15:47.
 uchwała Nr XVIII/174/04 z 30.12.2004 r.w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/43/2003 z 17.03.2003...

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2005-02-21 14:17:42.
 uchwała Nr XVIII/175/04 z 30.12.2004 r.w sprawie uchwalenia gminnego planu gospodarki odpadami opracowanego jako wspólny dla gmin zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kozienickiej....

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2005-02-21 14:23:00.
 uchwała Nr XVIII/176/04 z 30.12.2004 r.w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 r.

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2005-02-21 14:25:20.

Zobacz:
 sesja XII .  sesja XIII .  sesja XIV .  sesja XV .  sesja XVI .  sesja XVII .  sesja XVIII . 
Data wprowadzenia: 2005-02-21 14:25:20
Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek