sesja XVI

 uchwała Nr XVI/158/04 z 8.10.2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2004 r. i podziału zadania inwestycyjnego pn "wodociągowanie pozostałych miejscowości gminy" na etapy

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2005-02-21 13:31:47.
 uchwała Nr XVI/159/04 z 8.10.2004 r.w sprawie zaciągnięcia długoterm.pożyczki z WFOŚiGW na budowę sieci wodociągowej w m.Sarnów-I etap

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2005-02-21 13:35:09.
 uchwała Nr XVI/160/04 z 8.10.2004 r.w sprawie zaciągnięcia długoterm.pożyczki w WFOŚIGW na realizację zadania[...] budowa sieci wodociągowej w m.Zwola-Przecinka

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2005-02-21 13:37:23.
 uchwała Nr XVI/161/04 z 8.10.2004 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XI/117/03

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2005-02-21 13:40:14.

Zobacz:
 sesja XII .  sesja XIII .  sesja XIV .  sesja XV .  sesja XVI .  sesja XVII .  sesja XVIII . 
Data wprowadzenia: 2005-02-21 13:40:14
Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek